Dịch vụ luật đất đai

Tổng đài tư vấn thuê đất miễn phí 19006500

Tổng đài tư vấn thuê đất miễn phí 19006500

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về điều kiện thuê đất; hồ sơ, thủ tục thuê đất; thẩm quyền cho thuê đất; thời hạn thuê đất; các hình thức thuê đất; cách tính tiền thuê đất trả tiền một lần, thuê đất trả tiền hàng năm; quyền của tổ chức, cá nhân thuê đất trả tiền một lần, trả tiền hàng năm... và các vấn đề khác về thuê đất mà bạn còn chưa rõ.      Bạn đã tốn rất nhiều thời gian, công

Xem tiếp »

Tổng đài tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tổng đài tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là gì?      Theo Khoản 16 Điều 3 Luật đất đai 2013 thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.    

Xem tiếp »

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

     Tranh chấp đất đai là gì?       Tranh chấp đất đai là việc có ít nhất từ 2 cá nhân, hoặc tổ chức không thống nhất được với nhau về quyền và nghĩa vụ liên quan đến đất đai dẫn đến tranh chấp với nhau về quyền và nghĩa vụ đó, đối tượng tranh chấp đất đai rất rộng như tranh chấp về quyền sử dụng đất, tranh chấp quyền thuê, tranh chấp về thuế, tranh chấp về giải phóng mặt bằng, tranh chấp về

Xem tiếp »

Căn cứ xác lập quyền bề mặt theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

Căn cứ xác lập quyền bề mặt theo quy định của Bộ luật dân sự 2015

1. CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN BỀ MẶT         Bộ luật dân sự năm 2015 bổ sung quyền của chủ thể trực tiếp nắm giữ, chi phối tài sản thuộc quyền sở hữu của chủ thể khác bao gồm 3 quyền: Quyền đối với bất động sản liền kề; Quyền hưởng dụng và Quyền bề mặt. Lần đầu tiên pháp luật Việt Nam công nhận quyền bề mặt. Điều này làm tăng khả năng định đoạt tài sản của chủ sử dụng đất khi muốn giữ quyền làm chủ của

Xem tiếp »

Tư vấn diện tích tách thửa tại Quảng Trị mới nhất

Tư vấn diện tích tách thửa tại Quảng Trị mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa tại Quảng Trị, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa tại Quảng Trị như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 30/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Quảng Trị  1. Diện tích tách thửa đất tại Quảng Trị được quy định tại văn bản

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa đất tại Quảng Ngãi theo quy định mới nhất

Diện tích tách thửa đất tại Quảng Ngãi theo quy định mới nhất

Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 85/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại tỉnh Quảng Ngãi; 1. Diện tích tách thửa đất tại Quảng Ngãi được quy định tại đâu?      Tách thửa đất là việc chia tách từ một thửa đất hoặc nhiều thửa đất (gọi là thửa đất bị tách) thành hai hoặc nhiều thửa đất khác nhau (gọi là thửa đất được tách).      Việc tách thửa đất không phải được tiến hành một

Xem tiếp »

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Lào Cai là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Lào Cai là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở Lào Cai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở Lào Cai như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Tải Quyết định 07/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lào Cai về lĩnh vực đất đai; 1. Diện tích tách thửa ở Lào Cai được quy định tại văn bản nào?    

Xem tiếp »

Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Đà Nẵng là bao nhiêu?

Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Đà Nẵng là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Đà Nẵng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Đà Nẵng như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Tải quyết định 42/2014/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng về quản lý nhà nước về đất đai; Quyết định 29/2018/QĐ-UBND

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu theo quy định mới nhất?

Diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu theo quy định mới nhất?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở Cà Mau, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở Cà Mau như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Cà Mau; 1. Diện tích tách thửa ở Cà Mau là gì?      Diện tích tách thửa ở Cà Mau không phải là

Xem tiếp »

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai mới nhất

Tư vấn soạn thảo hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai mới nhất

1. Hợp đồng đặt cọc mua bán đất đai là gì?      Theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015, đặt cọc là một biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ được xác lập giữa bên nhận đặt cọc và bên đặt cọc. Đối với biện pháp này bên đặt cọc sẽ giao cho bên nhận đặt cọc một khoản tiền hoặc tài sản nào đó trong một thời hạn với mục đích để làm tin và cam kết rằng hai bên sẽ xác lập với nhau một giao dịch, có thể là

Xem tiếp »