Tư Vấn Luật Đất Đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, chúng tôi xin đưa ra quan điểm về tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai như sau: Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013 1. Tranh chấp đất đai là gì?       Tranh chấp đất đai là việc có ít nhất từ 2 cá nhân, hoặc tổ chức không thống nhất được với nhau về

Xem tiếp »

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh chóng, uy tín

Dịch vụ sang tên sổ đỏ nhanh chóng, uy tín

DỊCH VỤ SANG TÊN SỔ ĐỎ       Sổ đỏ có tên gọi đầy đủ là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất. Sổ đỏ hiện nay được cấp thông qua hai

Xem tiếp »

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất năm 2021

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục ghi nợ tiền sử dụng như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 79/2019/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 1. Tiền sử dụng đất là gì? Trường hợp nào phải nộp tiền sử dụng đất Tại Khoản 21 Điều 3 Luật đất

Xem tiếp »

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2021

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất mới nhất 2021

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết

Xem tiếp »

Dịch vụ cấp sổ đỏ nhanh chóng, uy tín, hiệu quả

Dịch vụ cấp sổ đỏ nhanh chóng, uy tín, hiệu quả

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về dịch vụ cấp sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về dịch vụ cấp sổ đỏ như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai; 1. Sổ đỏ là gì? Sự cần thiết phải cấp sổ đỏ      Sổ đỏ là cách gọi thông thường của một loại giấy tờ có tên pháp

Xem tiếp »

Chi phí sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất 2021

Chi phí sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất 2021

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chi phí sang tên sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chi phí sang tên sổ đỏ như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Đất đai 2013; Nghị định 140/2016/NĐ-CP về lệ phí trước bạ; Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai; Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi, bổ sung

Xem tiếp »

Kê khai mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Kê khai mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu đơn xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật đất đai; Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Quy định của pháp luật về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn quốc cảm ơn bạn đã quan tâm và tin tưởng, gửi câu hỏi về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối đa được cấp sổ đỏ tại Hà Nội như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai 2013; Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND thành phố Hà Nội; 1. Diện tích tối đa được cấp sổ đỏ được hiểu như thế nào?    

Xem tiếp »

Phải làm gì khi góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được?

Phải làm gì khi góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được?

Câu hỏi của bạn: Câu trả lời của Luật sư:     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề góp tiền mua đất chung nhưng không tách thửa được như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Đất đai năm 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Thông tư

Xem tiếp »

Có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng hay không

Có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng hay không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về có được hủy hợp đồng mua bán đất đã công chứng không như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013; Luật Công chứng 2014; Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt VPHC đất đai; 1. Hủy hợp đồng

Xem tiếp »