Tư Vấn Luật Đất Đai

Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương theo quy định mới nhất

Diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối thiểu được tách thửa ở Bình Dương như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về quy định diện tích đất tối thiểu được phép tách thửa đối với đất trên địa bàn tỉnh

Xem tiếp »

Quy định pháp luật về diện tích tách thửa ở Bình Phước

Quy định pháp luật về diện tích tách thửa ở Bình Phước

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở Bình Phước, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở Bình Phước như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 27/2020/QĐ-UBND về tách thửa đất tại Bình Phước; 1. Điều kiện chung để tách thửa đất ở Bình Phước      Điều 4 Quyết định

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa ở Bình Định mới nhất 2023 là bao nhiêu?

Diện tích tách thửa ở Bình Định mới nhất 2023 là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở Bình Định, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở Bình Định như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 40/2014/QĐ-UBND diện tích tách thửa ở Bình Định. 1. Diện tích tách thửa ở Bình Định 2023      Hiện nay, Quyết định số

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa đất tại Bến Tre theo quy định 2023 là bao nhiêu?

Diện tích tách thửa đất tại Bến Tre theo quy định 2023 là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất tại Bến Tre, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất tại Bến Tre như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 47/2022/QĐ-UBND về tách thửa, hợp thửa đất tại Bến Tre; 1. Diện tích tách thửa đất tại Bến Tre là gì?      Diện tích tách

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa ở Bạc Liêu năm 2023 là bao nhiêu?

Diện tích tách thửa ở Bạc Liêu năm 2023 là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở Bạc Liêu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở Bạc Liêu như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 30/2021/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu; 1. Diện tích tách thửa ở Bạc

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất

Diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa đất ở tại Bắc Giang như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 40/2021/QĐ-UBND quy định về hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, diện tích tối thiểu được tách thửa đất và điều

Xem tiếp »

Diện tích tách thửa ở An Giang theo quy định mới nhất 2023

Diện tích tách thửa ở An Giang theo quy định mới nhất 2023

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về diện tích tách thửa ở An Giang, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tách thửa ở An Giang như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Quyết định 08/2020/QĐ-UBND quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang; 1. Diện tích tách thửa ở An Giang là bao nhiêu?      Diện

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất giá rẻ

Dịch vụ soạn hợp đồng ủy quyền nhà đất giá rẻ

1. Hợp đồng ủy quyền nhà đất là gì?      Tại Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định: “Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.”      Theo đó, có thể hiểu hợp đồng ủy quyền nhà đất là sự thỏa thuận của các bên về việc một bên sẽ

Xem tiếp »

Tạm dừng phân lô tách thửa đất tại Hà Nội

Tạm dừng phân lô tách thửa đất tại Hà Nội

Tạm dừng phân lô tách thửa đất tại Hà Nội      Một số địa phương, người dân, doanh nghiệp hay các phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh về việc phân lô tách thửa đất để xây dựng hạ tầng đường giao thông, vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn một số quận, huyện, thị xã tại Hà Nội.      Vì vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã ban hành Công văn số 1685/STNMT-ĐKTKĐĐ

Xem tiếp »

Dịch vụ tư vấn, soạn đơn khiếu nại quyết định xử phạt về đất đai

Dịch vụ tư vấn, soạn đơn khiếu nại quyết định xử phạt về đất đai

1. Đơn khiếu nại quyết định xử phạt về đất đai là gì?      Theo quy định tại luật khiếu nại năm 2011 thì khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo thủ tục do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà

Xem tiếp »