Văn bản luật dân sư

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

Tải thông tư 04/2020/TT-BTP về Luật hộ tịch

THÔNG TƯ 04/2020/TT-BTP      Thông tư 04/2020/TT- BTP có hiệu lực từ ngày 16/7/2020. Thông tư 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi thành một số điều của Luật hộ tịch và nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật hộ tịch. BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

Nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 về giao dịch dân sự là nhà ở

 NGHỊ QUYẾT 58/1998/NQ-UBTVQH10      Ngày 20/8/1998, Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành nghị quyết 58/1998/NQ-UBTVQH10 quy định cụ thể một số điều về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1 tháng 7 năm 1991.  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 58/1998/NQ-UBTVQH10 Hà Nội, ngày

Xem tiếp »

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

TẢI PHÁP LỆNH 44-LCT/HĐNN8 PHÁP LỆNH THỪA KẾ

PHÁP LỆNH THỪA KẾ      Pháp lệnh thừa kế được ban hành năm 1990 nhằm góp phần giải quyết việc phân chia di sản một cách dễ dàng, phù hợp với quy định của pháp luật. Pháp lệnh quy định về thời điểm mở thừa kế, người thừa kế, quyền lập di chúc.... HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Xem tiếp »

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải

Thông tư 12/2020/TT-BGTVT      Thông tư 12/2020/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ Giao thông Vận tải ban hành. Thông tư này quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Xem tiếp »

Tải thông tư 293/2016/TT-BTC

Tải thông tư 293/2016/TT-BTC

THÔNG TƯ 293/2016/TT-BTC         Thông tư 293/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 1/1/2017. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ (phí thu trên đầu phương tiện). Thông tư này không áp dụng đối với xe máy chuyên dùng, xe mô tô theo quy định tại khoản 18 và khoản 20 Điều 3 Luật giao thông đường bộ. BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ

Xem tiếp »

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

NGHỊ ĐỊNH 176/2013/NĐ-CP       Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Tải Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

Tải Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm

LUẬT PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM        Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ban hành và có hiệu lực từ ngày 1/7/2008 quy định về phòng, chống bệnh truyền nhiễm; kiểm dịch y tế biên giới; chống dịch; các điều kiện bảo đảm cho công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm ở người.  QUỐC HỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Xem tiếp »

Thông tư 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số PTGT

Thông tư 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số PTGT

Thông tư 58/2020/TT-BCA       Bộ Công an vừa ban hành Thông tư số 58/2020/TT-BCA quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BCA ngày 04/4/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về đăng ký xe và Thông tư số 64/2017/TT-BCA ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số

Xem tiếp »

Tải Quyết định 1329/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực

Tải Quyết định 1329/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực

QUYẾT ĐỊNH 1329/QĐ-BTP      Ngày 01/6/2020, Bộ tư pháp ban hành Quyết định 1329/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp;      Quyết định 1329/QĐ-BTP năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp có hiệu lực ngay tại thời điểm

Xem tiếp »

Tải Công văn số 289/TANDTC-VP

Tải Công văn số 289/TANDTC-VP

Công văn số 289/TANDTC-VP      Tại Việt Nam, trong những ngày qua, dịch bệnh đã có diễn biến phức tạp tại thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, đã ghi nhận nhiều ca nhiễm bệnh mới trong cộng đồng trong đó có cả nhân viên y tế song chưa tìm được nguồn lây.  Đáng nói là chủng virus được ghi nhận có khả năng lây lan nhanh; nguy cơ lây lan dịch bệnh tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh

Xem tiếp »