Văn bản luật dân sư

Tải Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

Tải Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015

LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ Nghĩa vụ quân sự là nghĩa vụ vẻ vang của công dân phục vụ trong Quân đội nhân dân. Thực hiện nghĩa vụ quân sự bao gồm phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của Quân đội nhân dân. Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về nghĩa vụ quân sự; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Luật Nghĩa vụ quân

Xem tiếp »

Thông tư 27/2019/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

Thông tư 27/2019/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh

THÔNG TƯ 27/2019/TT-BYT     Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 17/2012/TT-BYT quy định cấp và sử dụng Giấy chứng sinh. Thông tư 27/2019/TT-BYT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.      Theo đó, trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ thì:      - Cha, mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ

Xem tiếp »

Tải pháp lệnh ngoại hối năm 2005

Tải pháp lệnh ngoại hối năm 2005

   PHÁP LỆNH NGOẠI HỐI  Pháp lệnh ngoại hối do Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành ngày 13 tháng 12 năm 2005. Pháp lệnh ngoại hối có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2006. Pháp lệnh ngoại hối điều chỉnh các hoạt động ngoại hối tại nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. UỶ BAN THƯỜNG VỤ  QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015 Nghị định 83/ 2010 ND-CP Nghị định về đăng ký giao dịch bảo đảm Nội dung tư vấn:     Theo khoản 3 Điều 298 Bộ luật Dân sự 2015 thì:      Theo Nghị định 83/ 2010

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ PHÚC THẨM THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm theo thủ tục rút gọn số 80-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN DÂN.….. (1) Số: ....../ ....../QĐ-PT                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Hội đồng xét xử

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Hội đồng xét xử

     QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO HỘI ĐỒNG XÉT XỬ      Mẫu số 46-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)   Số:...../...../QĐST-….. (2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   ......, ngày...... tháng ......

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

Tải mẫu quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO THẨM PHÁN Mẫu số 45-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)   TOÀ ÁN NHÂN DÂN..........(1)          Số:...../...../QĐST- ……(2)   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                  

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm theo thủ tục rút gọn số 77-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)  TÒA ÁN NHÂN DÂN...... (1)  Số: ....../ ....../QĐST-….. (2)          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM        

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

Tải mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn

MẪU QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI KIẾN NGHỊ VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN      Mẫu quyết định giải quyết khiếu nại kiến nghị về quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục rút gọn số 78-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA ÁN NHÂN

Xem tiếp »

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

Tải mẫu quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự cho Thẩm phán

QUYẾT ĐỊNH TIẾP TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ CHO THẨM PHÁN      Mẫu số 43-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao) TÒA  ÁN NHÂN DÂN.....(1)    Số: ...../...../QĐST-….. (2)   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                      .....,

Xem tiếp »
Trang 1 của 2812345...1020...Cuối »