Văn bản luật dân sư

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐTP

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2018/NQ-HĐTP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2018   NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP VỀ XỬ LÝ NỢ XẤU, TÀI SẢN BẢO ĐẢM CỦA KHOẢN NỢ XẤU TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN

Xem tiếp »

Luật hộ tịch 2014 -Có hiệu lực- Mới nhất hiện nay

Luật hộ tịch 2014 -Có hiệu lực- Mới nhất hiện nay

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 60/2014/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014   LUẬT HỘ TỊCH Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật hộ tịch. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Luật này quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa

Xem tiếp »

Nghị định số 126 của Chính phủ hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình

Nghị định số 126 của Chính phủ hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình

CHÍNH PHỦ   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Số: 126/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014   NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình       Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6

Xem tiếp »

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 91/2015/QH13 Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2015   BỘ LUẬT DÂN SỰ Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Bộ luật dân sự. PHẦN THỨ NHẤT QUY ĐỊNH CHUNG Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Bộ

Xem tiếp »

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí

Nghị định 120/2016/NĐ-CP      Nghị định 120/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật phí và lệ phí quy định về kê khai, thu, nộp phí, lệ phí; quản lý, sử dụng phí; quyết toán phí, lệ phí; trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tổ chức trong việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí. CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số:

Xem tiếp »

Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng về lệ phí

Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng về lệ phí

NGHỊ QUYẾT 45/2018/NQ-HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết 45/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp, quản lý và sử dụng 08 loại phí, 04 loại lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố.Nghị quyết

Xem tiếp »

Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 về bảng giá tính lệ phí trước bạ

Quyết định 618/QĐ-BTC năm 2019 về bảng giá tính lệ phí trước bạ

QUYẾT ĐỊNH 618/QĐ-BTC NĂM 2019 Quyết định 618/QĐ-BTC về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ôtô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành ngày 9 tháng 4 năm 2019. Quyết định 618/QĐ-BTC (có hiệu lực kể từ ngày 10/4/2019) bãi bỏ các Quyết định 149/QĐ-BTC ngày 24/1/2017, Quyết định 942/QĐ-BTC ngày 24/5/2017, Quyết định 2018/QĐ-BTC ngày 09/10/2017. BỘ TÀI

Xem tiếp »

Nghị định 157/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Nghị định 157/2013/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng

Nghị định 157/2013/NĐ-CP      Nghị định 157/2013 quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí cư trú

Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh về lệ phí cư trú

     NGHỊ QUYẾT 07/2017/NQ-HĐND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Ngày 7 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND về mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng

Tải nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng

NGHỊ QUYẾT 12/2018/NQ-HĐND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG     Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND quy định về một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền Hội đồng nhân dân thành phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2018. Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND thành phố Hải Phòng quy định về mức thu, đối tượng thu, nộp,

Xem tiếp »
Trang 1 của 2712345...1020...Cuối »