Văn bản luật dân sư

Tải nghị định 100/2019/NĐ-CP

Tải nghị định 100/2019/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 100/2019/NĐ-CP      Nghị định 100/2019/NĐ-CP là nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Nghị định này thay thế Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và có hiệu lực thi hành từ 1/1/2020. CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020

Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020      Bộ quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp luật sư 2020 được ban hành kèm theo Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ quy định về việc ban hành bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư Việt Nam thay thế cho bộ quy tắc cũ, có hiệu lực từ ngày 13/12/2019. LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ TOÀN QUỐC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Xem tiếp »

Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi bổ sung Thông tư 10/2016/TT-BCA

Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi bổ sung Thông tư 10/2016/TT-BCA

THÔNG TƯ 39/2019/TT-BCA      Ngày 01 tháng 10 năm 2019, Bộ Công An ban hành Thông tư 39/2019/TT-BCA sửa đổi bổ sung Thông tư 10/2016/TT-BCA ngày 03 tháng 03 năm 2016 quy định về công tác, tàng thư căn cước công dân. Thông tư 39/2019/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 11 năm 2019. Thông tư này sửa đổi, bổ sung chính 2 vấn đề đó là:  Hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Xem tiếp »

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư

Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư      Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam được ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2011. Bộ quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư quy định những chuẩn mực về đạo đức và ứng xử nghề nghiệp, là thước đo phẩm chất đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Mỗi luật sư phải lấy bộ Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp này

Xem tiếp »

Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2013 mới

Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2013 mới

Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2013      Ngày 31/12/2015, Văn phòng Quốc hội đã ban hành văn bản hợp nhất số 03/VBHN-VPQH để nhằm hợp nhất Luật luật sư năm 2006 và Luật luật sư sửa đổi bổ sung 2013 thành một văn bản luật luật sư hợp nhất gọi tắt là Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2013. Luật này quy định về nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hành nghề, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của

Xem tiếp »

Nghị định 93/2019/NĐ-CP về hoạt động tổ chức của quỹ xã hội

Nghị định 93/2019/NĐ-CP về hoạt động tổ chức của quỹ xã hội

Nghị định 93/2019/NĐ-CP      Nghị định này quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện (sau đây gọi chung là quỹ) được thành lập và hoạt động tại Việt Nam. Nghị định 93/2019/NĐ-CP  có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2020. Nội dung của nghị định này như sau: CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Tải Luật cư trú 2020 mới nhất

Tải Luật cư trú 2020 mới nhất

LUẬT CƯ TRÚ 2020      Luật cư trú 2006 đã chính thức được Quốc Hội thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/ 2007 với 42 Điều. Đến năm 2013, Luật cư trú đã được sửa đổi, bổ sung và được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 20/6/2013 (sau đây gọi tắt là Luật số 36/2013/QH13). Luật này đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2014. Đến nay, vẫn chưa có văn bản nào thay

Xem tiếp »

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quản lý bằng tốt nghiệp

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quản lý bằng tốt nghiệp

Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT      Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, cao đẳng, đại học,... được ban hành ngày 29/11/2019, có hiệu lực từ 15/01/2020. Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT quy định về quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm, bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, văn bằng giáo

Xem tiếp »

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT năm 2019 về xác định lại giới tính

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT năm 2019 về xác định lại giới tính

Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT năm 2019      Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BYT năm 2019  là văn bản hợp nhất 2 Nghị định: Nghị định số 88/2008/NĐ-CP ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định về xác định lại giới tính và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi

Xem tiếp »

Tải nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

Tải nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

 NGHỊ QUYẾT 12/2019/NQ-HĐND       Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND là nghị quyết do Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định mức thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm theo biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh: HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Xem tiếp »