Kiến thức luật dân sự

Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT Câu hỏi của bạn:      Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự năm

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành

Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Luật Hộ tịch năm 2014 Nội dung tư vấn về thủ tục đăng

Xem tiếp »

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Kiến thức của bạn :      Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Kiến thức của Luật sư : Cơ sở pháp lý : Bộ luật Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: 1. Giao dịch dân sự là gì?       Trong đời sống xã hội, nhiều người hiểu đơn giản giao dịch là sự trao đổi hàng hóa hay tiền để đạt được mục đích của cá nhân hay xuồng xã hơn có thể vắn tắt bằng

Xem tiếp »

Di chúc miệng cùng ưu điểm và hạn chế theo pháp luật hiện hành

Di chúc miệng cùng ưu điểm và hạn chế theo pháp luật hiện hành

Di chúc miệng cùng ưu điểm và hạn chế theo pháp luật hiện hành Kiến thức của bạn :      Di chúc miệng cũng ưu điểm và những hạn chế theo pháp luật hiện hành Kiến thức của Luật sư : Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: 1. Di chúc miệng là gì?      Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 có quy định về di chúc như sau:        Thừa kế là việc chuyển tài sản của người

Xem tiếp »

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng

Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng Kiến thức của bạn :      Thiệt hại được bồi thường do vi phạm hợp đồng Kiến thức của Luật sư : Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: 1. Một số khái niệm: hợp đồng? thiệt hại?      Theo quy định tại Điều 385 Bộ luật dân sự 2015 thì:      Như vậy có thể hiểu vi phạm hợp đồng là hành vi của các chủ thể mà trái với quyền,

Xem tiếp »

Quyền đối với quốc tịch trong pháp luật Dân sự hiện hành

Quyền đối với quốc tịch trong pháp luật Dân sự hiện hành

Quyền đối với quốc tịch trong pháp luật Dân sự hiện hành Kiến thức của bạn:      Quyền đối với quốc tịch theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Bộ Luật Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn:       Điều 31 Bộ luật dân sự 2015 quy định: Quốc tịch là gì?        Quốc tịch là một trong những sự công nhận của quốc gia đối với cá nhân vô cùng quan

Xem tiếp »

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TOÀ ÁN CẤP PHÚC THẨM Kiến thức của bạn:      Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp phúc thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Nội

Xem tiếp »

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm

Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm

THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ TẠI TÒA ÁN CẤP SƠ THẨM Kiến thức của bạn:      Thủ tục giải quyết vụ án dân sự tại Tòa án cấp sơ thẩm. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 Nội dung tư

Xem tiếp »

Các trường hợp miễn giảm án phí theo quy định của pháp luật

Các trường hợp miễn giảm án phí theo quy định của pháp luật

CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẢM ÁN PHÍ Kiến thức của bạn:      Các trường hợp miễn giảm án phí theo quy định của pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Nghị quyết 326/2016 UBTVQH Nội dung tư vấn 1. Án phí là gì?      Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, áp dụng đối với cơ quan,

Xem tiếp »

Khởi kiện khi không xác định được nơi cư trú của bị đơn giải quyết như thế nào?

Khởi kiện khi không xác định được nơi cư trú của bị đơn giải quyết như thế nào?

KHỞI KIỆN KHI KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC NƠI CƯ TRÚ CỦA BỊ ĐƠN Kiến thức của bạn:      Khởi kiện khi không xác định được nơi cư trú của bị đơn giải quyết như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Bộ Luật Dân sự 2015 Luật cư trú năm 2006 Nội dung tư vấn      Hầu hết các tranh chấp dân sự hiện nay,  bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vẫn còn hộ khẩu thường trú tại địa

Xem tiếp »