Kiến thức luật dân sự

Tư vấn cách chia di sản thừa kế miễn phí qua Tổng đài

Tư vấn cách chia di sản thừa kế miễn phí qua Tổng đài

     Bạn đang tìm hiểu quy định của pháp luật về cách chia di sản thừa kế bao gồm: các hình thức phân chia di sản, khi nào phân chia di sản theo pháp luật, khi nào phân chia di sản theo di chúc, thủ tục phân chia di sản như thế nào, tiến hành tại đâu, mất bao nhiêu thời gian, chi phí như thế nào?... Bạn đã mất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó nhưng kết quả không như mong đợi, việc phân

Xem tiếp »

Sáu vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo di chúc

Sáu vấn đề cần lưu ý khi soạn thảo di chúc

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về soạn thảo di chúc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về soạn thảo di chúc như sau: Cơ sở pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015; 1. Di chúc là gì? Ý nghĩa của việc lập di chúc?      Hiện nay, việc một người lập di chúc để định đoạt những tài sản mà mình có sau khi mình chết đi đã không còn quá xa lạ. Tuy nhiên, cũng

Xem tiếp »

Bình luận Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015

Bình luận Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015

     Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Điều 611 Bộ luật Dân sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Điều 611 Bộ luật Dân sự như sau:      Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015 quy định gì?      Thời điểm, địa điểm mở thừa kế được quy định tại Điều 611, Bộ luật Dân sự 2015 như sau:    

Xem tiếp »

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp thường trú nhiều nơi

Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trong trường hợp thường trú nhiều nơi

ĐANG VAY VỐN CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY XÁC NHẬN TÌNH TRẠNG HÔN NHÂN KHÔNG? Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đang vay vốn có được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đang vay vốn có được cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không như sau: Căn cứ pháp lý: Luật hộ tịch 2014; Nghị

Xem tiếp »

Phân chia di sản theo di chúc như thế nào?

Phân chia di sản theo di chúc như thế nào?

KHÔNG CÓ TÊN TRONG DI CHÚC CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ KHÔNG Câu trả lời của luật sư:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về không có tên trong di chúc có được hưởng thừa kế không như sau: Cơ sở pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015; 1. Không có tên trong di chúc có được

Xem tiếp »

Thủ tục cấp lại bằng lái xe máy theo quy định hiện hành

Thủ tục cấp lại bằng lái xe máy theo quy định hiện hành

CẤP LẠI BẰNG LÁI XE MÁY Câu hỏi của bạn về cấp lại bằng lái xe máy:      Thủ tục cấp lại bằng lái xe máy theo quy định hiện hành như thế nào? Câu trả lời của luật sư về cấp lại bằng lái xe máy:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cấp lại bằng lái xe, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cấp lại bằng lái xe như sau: 1. Căn cứ pháp lý về cấp lại bằng lái

Xem tiếp »

Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi bổ sung Thông tư 11/2016/TT-BCA

Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi bổ sung Thông tư 11/2016/TT-BCA

THÔNG TƯ 48/2019/TT-BCA      Ngày 15 tháng 10 năm 2019, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 48/2019/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự thực hiện cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân (CCCD) tại Thông tư 11/2016/TT-BCA ngày 04/3/2016. Thông tư 48/2019/TT-BCA có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2019.      Trong đó, có một số thay đổi về việc cấp thẻ CCCD như sau: - Về

Xem tiếp »

Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật

THỦ TỤC XÉT LẠI BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT Câu hỏi của bạn:      Thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật Tố tụng dân sự năm

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành

Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIÁM HỘ Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký giám hộ theo pháp luật hiện hành. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Luật Hộ tịch năm 2014 Nội dung tư vấn về thủ tục đăng

Xem tiếp »

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự

Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Kiến thức của bạn :      Điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự Kiến thức của Luật sư : Cơ sở pháp lý : Bộ luật Dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: 1. Giao dịch dân sự là gì?       Trong đời sống xã hội, nhiều người hiểu đơn giản giao dịch là sự trao đổi hàng hóa hay tiền để đạt được mục đích của cá nhân hay xuồng xã hơn có thể vắn tắt bằng

Xem tiếp »