Kiến thức luật dân sự

Hợp đồng mượn tiền giám đốc được quy định thế nào?

Hợp đồng mượn tiền giám đốc được quy định thế nào?

Hợp đồng mượn tiền giám đốc Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Hợp đồng mượn tiền giám đốc, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Hợp đồng mượn tiền giám đốc như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015; 1. Hợp đồng mượn tiền giám đốc được hiểu là gì?      Hiện nay, pháp luật không có quy định nào quy định về khái

Xem tiếp »

Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ

Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ

CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DÂN QUÂN TỰ VỆ Câu hỏi của bạn      Chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ theo Luật Dân quân tự vệ. Câu trả lời của Luật sư:  Căn cứ pháp lý: Luật Dân quân tự vệ năm 2019 Nội dung tư vấn về chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ      1. Điều kiện được hưởng chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ      Dân quân tự vệ được hưởng chế độ, chính

Xem tiếp »

Pháp luật quy định về phân loại đường bộ như thế nào?

Pháp luật quy định về phân loại đường bộ như thế nào?

Pháp luật quy định về phân loại đường bộ như thế nào? Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về phân loại đường bộ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phân loại đường bộ như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Giao thông đường bộ 2008 1. Định nghĩa thế nào là đường bộ?      Theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật giao thông đường bộ 2008 thì đường bộ gồm

Xem tiếp »

Danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội

Danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Câu hỏi của bạn:        Xin chào luật sư! Tôi đang thu thập thông tin về tòa án tại Hà Nội. Vậy tôi muốn biết hiện nay Hà Nội có bao nhiêu tòa án và danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hà Nội. Mong luật sư giải đáp. Câu trả lời của Luật sư:           Chào bạn! Trước tiên, xin trân

Xem tiếp »

Hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

Hàng thừa kế theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015

HÀNG THỪA KẾ THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT DÂN SỰ Câu hỏi của bạn:      Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi hàng thừa kế theo quy định của pháp luật gồm những ai và thứ tự như thế nào? Câu trả lời:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân

Xem tiếp »

Hộ gia đình trong quan hệ dân sự theo BLDS 2015

Hộ gia đình trong quan hệ dân sự theo BLDS 2015

HỘ GIA ĐÌNH TRONG QUAN HỆ DÂN SỰ Kiến thức của bạn:      Hộ gia đình trong quan hệ dân sự theo BLDS 2015. Kiến thức của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:  Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Chủ thể trong quan hệ

Xem tiếp »

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt theo quy định pháp luật

Hành vi gièm pha doanh nghiệp khác và mức xử phạt theo quy định pháp luật

HÀNH VI GIÈM PHA DOANH NGHIỆP KHÁC VÀ MỨC XỬ PHẠT Câu hỏi của bạn:       Xin chào luật sư! Tôi muốn hỏi nếu một doanh nghiệp có hành vi gièm pha doanh nghiệp khác, đưa những thông tin xấu chưa được kiểm chứng phát tán ra thị trường nhằm giảm uy tín của doanh nghiệp đó thì có vi phạm gì không thưa luật sư? Nếu có thì bị xử lý như thế nào? Mong luật sư giải

Xem tiếp »

Danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH ĐỊA CHỈ TÒA ÁN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Câu hỏi của bạn:        Xin chào luật sư! tôi muốn xin thông tin về danh sách địa chỉ Tòa án trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, có phải phải mỗi quận/huyện đều có tòa án nhân dân hay không?  Câu trả lời của Luật sư:            Chào bạn!      Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và

Xem tiếp »

Phân loại đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Phân loại đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015

Phân loại đại diện Kiến thức của bạn:      Xin chào luật sư, xin cho tôi hỏi phân loại đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2015 Kiến thức của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự năm 2015 Nội dung tư vấn: Phân

Xem tiếp »

Quyền và nhiệm vụ của Đảng viên

Quyền và nhiệm vụ của Đảng viên

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA ĐẢNG VIÊN Kiến thức của bạn:     Nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng viên Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam 2011 Nội dung tư vấn 1. Khái niệm về Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam      Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời

Xem tiếp »