Hỏi đáp luật dân sự

Người vay tiền không còn khả năng trả nợ thì bị xử lý như thế nào?

Người vay tiền không còn khả năng trả nợ thì bị xử lý như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề người vay tiền không còn khả năng trả nợ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về người vay tiền không còn khả năng trả nợ như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015; Bộ Luật Hình sự 2015; 1. Quy định pháp luật về hợp đồng vay tài sản Căn cứ Điều 463 Bộ Luật Dân sự 2015:        Việc

Xem tiếp »

Cưỡng chế kê biên tài sản chung xử lý như thế nào?

Cưỡng chế kê biên tài sản chung xử lý như thế nào?

  Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về cưỡng chế kê biên tài sản chung. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cưỡng chế kê biên tài sản chung như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Văn bản hợp nhất Luật thi hành án dân sự Nghị định 33/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án dân sự 1. Cưỡng chế kê biên

Xem tiếp »

Ly hôn khi bị đơn vắng mặt thì có mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ?

Ly hôn khi bị đơn vắng mặt thì có mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ?

Ly hôn đơn phương khi văng mặt bị đơn Câu hỏi của bạn:      Trong vụ án ly hôn, không có con, tài sản chung hay nợ chung. Nếu bị đơn vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng thì có mở phiên họp tiếp cận, công khai chứng cứ hay không? Xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng

Xem tiếp »

Theo quy định, con sinh ra sau khi bố mẹ ly hôn có được chia thừa kế không?

Theo quy định, con sinh ra sau khi bố mẹ ly hôn có được chia thừa kế không?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề con sinh ra sau khi bố mẹ ly hôn có được chia thừa kế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm về vấn đề con sinh ra sau khi bố mẹ ly hôn có được chia thừa kế như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Dân sự 2015; Luật Hôn nhân và Gia đình 2014; 1. Quyền thừa kế của con sinh ra sau khi bố mẹ ly hôn

Xem tiếp »

Nghị định 12/2012/NĐ-CP

Nghị định 12/2012/NĐ-CP

     NGHỊ ĐỊNH 12/2012/NĐ-CP      Nghị định 12/2012/NĐ-CP ban hành ngày 01 tháng 03 năm 2012, Nghị định quy định về việc đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam trong bối cảnh việc hoạt động của các tổ chức phi chính phủ ở nước ngoài diễn ra tại Việt Nam ngày càng nhiều, cần có chế tài để quản lý hoạt động của các  tổ chức này. Dưới đây là nội dung

Xem tiếp »

Theo quy định pháp luật, cho vay tiền không có giấy tờ có đòi được không?

Theo quy định pháp luật, cho vay tiền không có giấy tờ có đòi được không?

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về việc cho vay tiền không có giấy tờ có đòi được không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề cho vay tiền không có giấy tờ có đòi được không như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật dân sự 2015; Bộ luật hình sự 2015; Bộ luật tố tụng sự 2015; 1. Cho vay tiền nhưng không có giấy tờ chứng minh được

Xem tiếp »

Quy định sinh viên ngoại tỉnh đăng ký biển số xe Hà Nội chính thức bị bãi bỏ

Quy định sinh viên ngoại tỉnh đăng ký biển số xe Hà Nội chính thức bị bãi bỏ

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về sinh viên ngoại tỉnh đăng ký biển số xe Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về sinh viên ngoại tỉnh đăng ký biển số xe Hà Nội như sau: Căn cứ pháp lý: Thông tư 58/2020/TT-BCA về cấp, thu hồi đăng ký, biển số PTGT; Thông tư 15/2014/TT-BCA quy định về đăng kí xe; 1. Đăng ký biển

Xem tiếp »

Tội bôi nhọ danh dự của người khác qua mạng facebook

Tội bôi nhọ danh dự của người khác qua mạng facebook

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bôi nhọ danh dự của người khác, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bôi nhọ danh dự của người khác như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015; Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017; Tải nghị định 15/2020/NĐ-CP; 1. Bôi nhọ danh dự của người khác được hiểu như

Xem tiếp »

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra như sau: Cơ sở pháp lí Bộ luật dân sự 2015 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật

Xem tiếp »

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013; Luật hôn nhân và gia đình 2014; 1. Sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng

Xem tiếp »