Hỏi đáp luật dân sự

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra theo quy định của pháp luật hiện hành

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO NHIỀU NGƯỜI CÙNG GÂY RA Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra như sau: Cơ sở pháp lí Bộ luật dân sự 2015 Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật

Xem tiếp »

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Có được sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng không ?

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật dân sự 2015; Luật đất đai 2013; Luật hôn nhân và gia đình 2014; 1. Sang tên sổ đỏ đang thế chấp tại ngân hàng

Xem tiếp »

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành

  Câu trả lời của Luật sư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời điểm có hiệu lực của hợp đồng như sau: Căn cứ pháp lý BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 Tải Luật đất đai 2013 và hướng dẫn áp dụng Nghị định 11/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định

Xem tiếp »

Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

Hứa thưởng có phải hợp đồng không?

  Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về quy định hứa thưởng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quy định hứa thưởng như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Hứa thưởng là gì?      Giao dịch dân sự là hành vi pháp lí đa phương hoặc đơn phương của chủ thể nhằm đạt tới một hậu quả pháp lí nhất định. Hứa thưởng là

Xem tiếp »

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

Bị lừa tiền khi mua vật phẩm game có kiện được không ?

  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề bị lừa tiền khi mua vật phẩm game như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt trong lĩnh vực internet Nghị định 167/ 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính Bộ Luật

Xem tiếp »

Quy định về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ

Quy định về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ

THỦ TỤC KHAI SINH CHO CON MANG HỌ MẸ Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và đặt câu hỏi về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ; chúng tôi xin được tư vấn về thủ tục khai sinh cho con mang họ mẹ như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015; Luật Hôn nhân và gia đình 2014; Luật hộ tịch 2014; Nghị định 123/2015 NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch; 1. Thủ

Xem tiếp »

Thủ tục ủy quyền mua đất ở Việt Nam theo quy định

Thủ tục ủy quyền mua đất ở Việt Nam theo quy định

THỦ TỤC ỦY QUYỀN MUA ĐẤT Ở VIỆT NAM Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục ủy quyền mua đất ở Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục ủy quyền mua đất ở Việt Nam như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Dân sự 2015; Luật Đất đai 2013; Luật công chứng 2014; 1. Thủ tục ủy quyền mua đất ở Việt Nam được hiểu như thế nào?  

Xem tiếp »

Ngân hàng nhận ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm

Ngân hàng nhận ủy quyền xử lý tài sản bảo đảm

ỦY QUYỀN XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về việc ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo, chúng tôi xin đưa ra những thông tin cần thiết về ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo như sau: Căn cứ pháp lí: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Ngân hàng nhận ủy quyền xử lý tài sản đảm bảo là gì?      Tài sản thế chấp là một thuật ngữ

Xem tiếp »

Hướng dẫn kiện đòi đối với các loại tài sản theo pháp luật Dân sự

Hướng dẫn kiện đòi đối với các loại tài sản theo pháp luật Dân sự

KIỆN ĐÒI TÀI SẢN Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về kiện đòi tài sản,chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về kiện đòi tài sản như sau: Căn cứ pháp lý: BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015; 1. Kiện đòi tài sản là gì?      Tại Việt Nam, tùy theo từng trường hợp, chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp có quyền khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền sở hữu tài

Xem tiếp »

Những nội dung cơ bản về hợp đồng hợp tác

Những nội dung cơ bản về hợp đồng hợp tác

NỘI DUNG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC  Câu trả lời của Luật sư       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nội dung hợp đồng hợp tác, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nội dung hợp đồng hợp tác như sau: Căn cứ pháp lí:  BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 1. Hợp đồng hợp tác là gì?      Hợp đồng hợp tác là sự thỏa thuận giữa các cá nhân, pháp nhân về việc đóng góp tài sản,

Xem tiếp »