Văn bản luật dân sư

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 23/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP BẢN SAO TỪ SỔ GỐC, CHỨNG THỰC BẢN SAO TỪ BẢN CHÍNH, CHỨNG THỰC CHỮ KÝ VÀ CHỨNG THỰC HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Theo đề nghị của Bộ

Xem tiếp »

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 41/2010/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010 THÔNG TƯ BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC      Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;      Căn cứ Nghị định

Xem tiếp »

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

Thông tư 50/2012/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Trường Tiểu học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2012/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2012 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 40; BỔ SUNG ĐIỀU 40A CỦA THÔNG TƯ SỐ 41/2010/TT-BGDĐT NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TRƯỜNG TIỂU HỌC      Căn cứ

Xem tiếp »

Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

Nghị định 129/2015/NĐ-CP quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;      Căn cứ Luật Công an nhân dân ngày 27 tháng 11 năm 2014;      Căn cứ Luật

Xem tiếp »

Tải Luật Công an nhân dân năm 2014

Tải Luật Công an nhân dân năm 2014

LUẬT CÔNG AN NHÂN DÂN NĂM 2014      Ngày 27/11/2014, tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật số 73/2014/QH13 về việc ban hành Luật Công an nhân dân.      Luật Công an nhân dân có nội dung như sau: QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 73/2014/QH13 Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Thông tư 95/2014/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

Thông tư 95/2014/TT-BQP hướng dẫn thi hành Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu

BỘ QUỐC PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 95/2014/TT-BQP Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 120/2013/NĐ-CP NGÀY 09 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, CƠ YẾU      Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính

Xem tiếp »

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

Nghị định 03/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ      Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;      Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;    

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành

Tải mẫu hợp đồng nguyên tắc về đào tạo thực hành

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH (Kèm theo Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ) ……..1……. …….2…… ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: ………./HĐTH-…..3….. ……4…., ngày…..  tháng …. năm 20….   HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH Căn cứ Bộ luật

Xem tiếp »

Luật dân quân tự vệ năm 2009 theo pháp luật hiện hành

Luật dân quân tự vệ năm 2009 theo pháp luật hiện hành

LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2009      Ngày 23/11/2009, tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII đã thông qua Luật số 43/2009/QH12 về việc ban hành Luật dân quân tự vệ.      Luật dân quân tự vệ có nội dung như sau: QUỐC HỘI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Xem tiếp »

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

Nghị định 14/2016/NĐ-CP quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH NGÀNH, NGHỀ CHUYÊN MÔN PHÙ HỢP YÊU CẦU CỦA QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN ĐỐI VỚI CÔNG DÂN NỮ TRONG ĐỘ TUỔI THỰC HIỆN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; CÔNG DÂN THUỘC DIỆN MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI CHIẾN VÀ VIỆC HUẤN

Xem tiếp »
Trang 1 của 912345...Cuối »