Tư vấn thừa phát lại

Thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng theo quy định pháp luật

Thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng theo quy định pháp luật

THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI LẬP VI BẰNG      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về vi bằng là gì, vi bằng do ai lập, vi bằng có gì khác so với văn bản được công chứng, giá trị pháp lý của vi bằng như thế nào, phạm vi lập vi bằng được xác định như thế nào…hoặc một vấn đề nào khác về lập vi bằng.      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó, mà đến tận bây giờ bạn vẫn không thể

Xem tiếp »

Tư vấn thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định mới

Tư vấn thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định mới

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về thủ tục lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại; thời gian lập vi bằng; các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi lập vi bằng; giá trị pháp lý của vi bằng; thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng hay một vấn đề nào khác về lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại…?      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó, mà đến tận bây giờ bạn vẫn không thể

Xem tiếp »

Thủ tục lập vi bằng và chi phí lập vi bằng theo quy định mới nhất

Thủ tục lập vi bằng và chi phí lập vi bằng theo quy định mới nhất

THỦ TỤC LẬP VI BẰNG VÀ CHI PHÍ LẬP VI BẰNG Kiến thức của bạn:      Thủ tục lập vi bằng và các chi phí lập vi bằng theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 08/2020/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại Nội dung kiến thức: 1. Vi bằng được hiểu như thế nào?      Theo khoản 3 điều 2 Nghị định 08/2020 ND-CP quy định vi bằng là văn bản ghi nhận sự

Xem tiếp »

Sửa lỗi kỹ thuật vi bằng được quy định như thế nào?

Sửa lỗi kỹ thuật vi bằng được quy định như thế nào?

SỬA LỖI KỸ THUẬT VI BẰNG Kiến thức của bạn:      Quy định của pháp luật về sửa lỗi kỹ thuật vi bằng Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Nội dung kiến thức về sửa lỗi kỹ thuật vi bằng: 1. Vi bằng là gì?      Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được

Xem tiếp »

Thủ tục tống đạt và giao nhận văn bản tống đạt theo quy định pháp luật

Thủ tục tống đạt và giao nhận văn bản tống đạt theo quy định pháp luật

THỦ TỤC TỐNG ĐẠT VÀ GIAO NHẬN VĂN BẢN TỐNG ĐẠT Kiến thức của bạn:      Thủ tục tống đạt và giao nhận văn bản tống đạt theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư Liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại Nội dung kiến thức về thủ tục tống đạt và giao nhận văn bản tống đạt: 1. Thủ tục tống đạt văn bản  

Xem tiếp »

Giá trị của vi bằng khi mua bán nhà đất như thế nào theo quy định pháp luật?

Giá trị của vi bằng khi mua bán nhà đất như thế nào theo quy định pháp luật?

GIÁ TRỊ CỦA VI BẰNG KHI MUA BÁN NHÀ ĐẤT Kiến thức của bạn:      Giá trị của vi bằng khi mua bán nhà đất như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013 Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP Thông tư liên tịch 09/2014/ TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại Nội dung

Xem tiếp »

Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại

Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản với Văn phòng Thừa phát lại

KÝ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TỐNG ĐẠT VĂN BẢN VỚI VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Kiến thức của bạn:      Ký hợp đồng dịch vụ tống đạt văn bản giữa Tòa án hoặc Cơ quan Thi hành án dân sự với Văn phòng Thừa phát lại theo quy định pháp luật. Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP Thông tư Liên tịch

Xem tiếp »

Giá trị pháp lý của vi bằng như thế nào theo quy định pháp luật?

Giá trị pháp lý của vi bằng như thế nào theo quy định pháp luật?

GIÁ TRỊ PHÁP LÝ CỦA VI BẰNG Kiến thức của bạn:      Vi bằng là gì? Giá trị pháp lý của vi bằng? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Nghị định 61/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thừa phát lại thực hiện thí điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh Nghị định 135/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Nghị định 61/2009/NĐ-CP Thông tư Liên tịch

Xem tiếp »

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định pháp luật

Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định pháp luật

CHI PHÍ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC CỦA THỪA PHÁT LẠI Kiến thức của bạn:      Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại theo quy định pháp luật Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Thông tư Liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC hướng dẫn thực hiện thí điểm chế định Nội dung kiến thức về chi phí thực hiện công việc của Thừa phát lại:      Chi phí thực hiện công việc của Thừa phát

Xem tiếp »

Chức năng của văn phòng thừa phát lại là gì?

Chức năng của văn phòng thừa phát lại là gì?

CHỨC NĂNG CỦA VĂN PHÒNG THỪA PHÁT LẠI Câu hỏi của bạn về chức năng của văn phòng thừa phát lại:       Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Dạ cho em hỏi văn phòng Thừa Phát Lại và văn phòng công chứng khác nhau ở chỗ nào? Tại sao còn phải mở ra văn phòng thừa phát lại? Trường hợp không có Thừa phát lại thì việc giao dịch đó có được diễn ra hay không?  Câu trả lời của Luật

Xem tiếp »