Tư vấn luật xây dựng

Ủy quyền quản lý nhà ở được quy định như thế nào?

Ủy quyền quản lý nhà ở được quy định như thế nào?

ỦY QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ Ở Câu hỏi của bạn về vấn đề ủy quyền quản lý nhà ở:      Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: Quy định về việc ủy quyền quản lý nhà ở hiện nay như thế nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về vấn đề ủy quyền quản lý nhà ở:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề ủy quyền

Xem tiếp »

Trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định

Trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định

TRƯỜNG HỢP MIỄN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn về trường hợp miễn giấy phép xây dựng:      Thưa Luật sư, tôi có một vấn đề thắc mắc muốn được Luật sư giải đáp giúp đó là: Trường hợp miễn giấy phép xây dựng theo quy định hiện nay là trường hợp nào? Tôi xin trân trọng cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về trường hợp miễn giấy phép xây dựng:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng

Xem tiếp »

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng 2020

Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng 2020

THẨM QUYỀN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Câu hỏi về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng:      Luật sư cho tôi hỏi cơ quan nào có thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng hiện nay? Tôi xin cảm ơn. Câu trả lời về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng:          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng, chúng tôi

Xem tiếp »

Khoảng cách giữa các tòa nhà khi xây dựng

Khoảng cách giữa các tòa nhà khi xây dựng

KHOẢNG CÁCH GIỮA CÁC TÒA NHÀ Câu hỏi của bạn về khoảng cách giữa các tòa nhà:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp đó là: khoảng cách giữa các tòa nhà khi xây dựng theo quy định hiện nay là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về khoảng cách giữa các tòa nhà:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về khoảng cách

Xem tiếp »

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI

QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI

TIÊU CHUẨN DIỆN TÍCH NHÀ Ở XÃ HỘI Câu hỏi của bạn về tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội:      Xin chào Luật sư, cho mình xin hỏi về qui đình mới nhất về căn hộ nhà ở xã hội, tối thiểu và tối đa bao nhiêu m2, giá trị thật là bao nhiêu một m2 sau hoàn thiện phần thô chưa có nội thất. Xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

Xử phạt xây dựng khi không có giấy phép 2020

Xử phạt xây dựng khi không có giấy phép 2020

XỬ PHẠT XÂY DỰNG KHI KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP Câu hỏi của bạn về xử phạt xây dựng khi không có giấy phép       Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi nếu xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị nhưng không có giấy phép sẽ bị xử lý như thế nào? Em xin cảm ơn! Câu trả lời về xử phạt xây dựng khi không có giấy phép       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử phạt xây dựng

Xem tiếp »

Quy định thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

Quy định thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020

THỦ TỤC GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2020 Câu hỏi của bạn về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020       Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi em được cấp giấy phép xây dựng nhưng chưa khởi công xây dựng. Giấy phép gần hết hạn em cần làm thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng như thế nào? Em xin cảm ơn! Câu trả lời về thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng 2020       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn

Xem tiếp »

Quy định hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

Quy định hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020

HỒ SƠ GIA HẠN GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2020 Câu hỏi của bạn về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020 Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng hiện nay cần những gì ạ? Em xin cảm ơn! Câu trả lời về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng 2020, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

Xử phạt xây dựng sai giấy phép 2020

Xử phạt xây dựng sai giấy phép 2020

XỬ PHẠT XÂY DỰNG SAI GIẤY PHÉP Câu hỏi của bạn về xử phạt xây dựng sai giấy phép       Em chào luật sư. Luật sư cho em hỏi hiện nay xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị sai giấy phép bị xử phạt như thế nào? Em xin cảm ơn! Câu trả lời về xử phạt xây dựng sai giấy phép       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử phạt xây dựng sai giấy phép, chúng tôi xin đưa ra

Xem tiếp »

nghị định xử phạt vi phạm về xây dựng 2020

nghị định xử phạt vi phạm về xây dựng 2020

NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG       Hiện nay xử phạt vi phạm về xây dựng vẫn áp dụng nghị định 139/2017/NĐ/CP. Nghị định này thay thế nghị định 121/2013/NĐ-CP. Nghị định 139/2017/NĐ-CP điều chỉnh hành vi vi phạm hành chính, hình thức và mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh

Xem tiếp »