Tư vấn luật xây dựng

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 2019

Thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 2019

THẨM QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG 2019 Câu hỏi của bạn về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng?. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư. Câu trả lời của Luật sư về thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở là bao nhiêu theo quy định mới nhất?

Mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở là bao nhiêu theo quy định mới nhất?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở Câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở: Mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở là bao nhiêu theo quy định mới nhất? Câu trả về mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về phát triển nhà ở, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về

Xem tiếp »

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan liên quan được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan liên quan được quy định như thế nào?

TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng: Thưa Luật Toàn Quốc, tôi có câu hỏi rất mong nhận được sự giải đáp từ công ty như sau: Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng và các cơ quan liên quan được quy định như thế nào? Trân trọng cảm ơn Quý công ty. Câu trả lời của Luật sư về trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây

Xem tiếp »

Trách nhiệm của Sở xây dựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của Sở xây dựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào?

TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn trách nhiệm của Sở xây dựng: Thưa Luật sư, tôi có thắc mắc mong nhận được giải đáp của Luật sư như sau: Trách nhiệm của Sở xây dựng và cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng được quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về trách nhiệm của Sở xây dựng:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về

Xem tiếp »

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào?

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn về quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Tôi có câu hỏi về xây dựng rất mong nhận được sự giải đáp từ Luật sư như sau: Quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp giấy phép xây dựng được quy định như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về quyền và nghĩa vụ của người đề nghị cấp

Xem tiếp »

Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng được quy định như thế nào?

Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng được quy định như thế nào?

TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC TƯ VẤN XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn về trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng: Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp như sau: Trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng được quy định như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư đã tư vấn cho tôi. Câu trả lời của Luật sư về trách nhiệm của tổ chức tư vấn xây dựng:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn

Xem tiếp »

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Câu hỏi của bạn về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng: Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi mong Luật sư giải đáp như sau: Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp xây dựng mới gồm những giấy tờ gì? Tôi xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng

Nghị định 64/2012/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- Số: 64/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2012   NGHỊ ĐỊNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật số 38/2009/QH12

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KHAI THÁC SỬ DỤNG HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC Câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước: Mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước là bao nhiêu? Câu trả về mức phạt vi phạm quy định về khai thác sử dụng hệ thống thoát nước:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức vi phạm quy định về

Xem tiếp »

Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước là bao nhiêu?

Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước là bao nhiêu?

VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ BẢO VỆ SỬ DỤNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC Câu hỏi về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước: Mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước là bao nhiêu? Câu trả về mức phạt vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng lưới cấp nước:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mức vi phạm quy định về bảo vệ sử dụng mạng

Xem tiếp »