Tư vấn luật xây dựng

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

THỜI HẠN BẢO HÀNH NHÀ Ở Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thời hạn bảo hành nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn bảo hành nhà ở như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2014; Luật Nhà ở 2014; Nghị định 46/2015/NĐ- CP quy định về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng. 1. Quy định chung về bảo hành

Xem tiếp »

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

1. Giới thiệu  tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012      TCVN 9411 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 353 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.      TCVN 9411 : 2012 do Viện Kiến

Xem tiếp »

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về diện tích tối đa xây dựng nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối đa được xây dựng nhà ở như sau: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 1. Diện tích tối đa xây dựng nhà ở được hiểu là gì?      Hiện nay

Xem tiếp »

Luật xây dựng 2022 có điểm gì mới?

Luật xây dựng 2022 có điểm gì mới?

LUẬT XÂY DỰNG 2022 1. Giới thiệu Luật xây dựng 2022      Luật xây dựng 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.      Đến nay, Luật này vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng chưa bị thay thế bởi văn bản Luật nào khác. Tuy nhiên, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

Xem tiếp »

Tải Luật Xây dựng 2022

Tải Luật Xây dựng 2022

LUẬT XÂY DỰNG 2022       Luật Xây dựng thi hành năm 2022 vẫn là Luật Xây dựng được ban hành năm 2014. Luật Xây dựng 2014 là luật đã được Quốc Hội chính thức thông qua và có hiệu lực thi hành từ 1 tháng 1 năm 2015. Đến nay chưa có văn bản luật khác thay thế Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 này. Tuy nhiên, ngày 17/6/2020 Quốc hội đã ban hành Luật xây dựng sửa đổi 2020 và có hiệu lực từ ngày

Xem tiếp »

Đang xây nhà bị xử phạt có phải xin cấp Giấy phép xây dựng không?

Đang xây nhà bị xử phạt có phải xin cấp Giấy phép xây dựng không?

ĐANG XÂY NHÀ BỊ XỬ PHẠT CÓ PHẢI XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thủ tục cấp sổ đỏ về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp sổ đỏ như sau: Cơ sở pháp lý: Luật xây dựng 2014; Nghị định 180/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật xây dựng về xử lý vi phạm trật

Xem tiếp »

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4 theo quy định mới nhất hiện nay

Thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4 theo quy định mới nhất hiện nay

Câu trả lời của Luật sư:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin giấy phép sửa chữa nhà cấp 4 như sau: 1. Căn cứ pháp lý: Luật nhà ở 2014  Luật xây dựng 2014 2. Nội dung tư vấn: 2.1. Các bước xin phép sửa chữa nhà cấp 4      Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo

Xem tiếp »

Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường

Điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường

ĐIỀU KIỆN LÀM CHỈ HUY TRƯỞNG CÔNG TRƯỜNG Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện làm chỉ huy trưởng công trường như sau: Cơ sở pháp lý: Nghị định 42/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định

Xem tiếp »

Tải Luật xây dựng 2022 mới nhất

Tải Luật xây dựng 2022 mới nhất

     Luật xây dựng 2014        Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 có hiệu lực thi hành bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 là văn bản luật đang có hiệu lực thi hành. Hiện, chưa có văn bản luật nào thay thế luật xây dựng 2014 mà chỉ có luật xây dựng sửa đổi năm 2020. Luật này quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt

Xem tiếp »

Có được xây dựng nhà xưởng trên đất ở không

Có được xây dựng nhà xưởng trên đất ở không

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TRÊN ĐẤT Ở Câu hỏi của bạn về xây dựng nhà xưởng trên đất ở:       Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: tôi muốn xây dựng nhà kho, xưởng trên thửa đất ở của tôi mua lại ở khu vực chưa phải cấp phép có phải làm thủ tục gì không? Câu trả lời của Luật sư về xây dựng nhà xưởng trên đất ở:     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »