Tư vấn luật hộ khẩu

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới nhất

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội như sau: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú năm 2020; 1. Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội là gì?      Hiện nay, trên thực tế chúng ta thường được nghe tới các cách gọi như thủ tục nhập hộ

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu theo Luật Cư trú mới nhất

Hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu theo Luật Cư trú mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu như sau: Căn cứ pháp lý Luật cư trú năm 2020 1. Chuyển hộ khẩu là gì      Sổ hộ khẩu từng là một trong những công cụ giúp cho Nhà nước quản lý dân cư, công dân sẽ được đăng

Xem tiếp »

Thủ tục tách hộ khẩu theo Luật cư trú 2020

Thủ tục tách hộ khẩu theo Luật cư trú 2020

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục tách hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục tách hộ khẩu như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2020; Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013; 1. Tách hộ khẩu là gì?      Hiện nay không có quy định nào đưa ra định nghĩa cụ thể tách hộ khẩu là gì.       Còn trên thực

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng như sau: 1. Khai báo tạm vắng là gì?      Theo quy định tại Luật cư trú 2020 thì tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định.      Do đó, khai báo

Xem tiếp »

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2006; Luật hộ tịch 2014; Luật Giáo dục 2005; Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú; 1. Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được

Xem tiếp »

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2006; Luật hộ tịch 2014; Luật Giáo dục 2005; Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú; 1. Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được

Xem tiếp »

Các điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật cư trú mới nhất

Các điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật cư trú mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu như sau: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú năm 2020; Luật cư trú năm 2006; Luật cư trú sửa đổi năm 2013; 1. Giới thiệu điểm mới về thủ tục chuyển hộ khẩu theo Luật cư trú 2020    

Xem tiếp »

Điểm mới về thủ tục tách hộ khẩu theo Luật Cư trú 2020

Điểm mới về thủ tục tách hộ khẩu theo Luật Cư trú 2020

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điểm mới về thủ tục tách hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điểm mới về thủ tục tách hộ khẩu như sau: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú năm 2006; Luật cư trú năm 2020; 1. Tách hộ khẩu là gì?      Luật Cư trú 2020 đã bỏ quy định về sổ hộ khẩu giấy nhưng những thông tin cần thiết vẫn

Xem tiếp »

Điều kiện tách hộ khẩu theo luật hiện hành

Điều kiện tách hộ khẩu theo luật hiện hành

ĐIỀU KIỆN TÁCH HỘ KHẨU THEO LUẬT Câu hỏi về điều kiện tách hộ khẩu theo luật       Xin chào Quý công ty. Em có một thắc mắc xin được nhờ giải đáp giúp. Em đã lập gia đình và có con được gần một tuổi. Hai vợ chồng em và con đã nhập khẩu vào sổ hộ khẩu của gia đình do bố em làm chủ hộ (chúng em đang sống chung với bố mẹ). Gần đây chúng em lên Công an xã muốn xin được tách sổ hộ khẩu, nhưng họ yêu

Xem tiếp »

Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Hướng dẫn thủ tục và mẫu đơn xin xác nhận tạm trú

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn. Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thủ tục đăng ký tạm trú, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2013) Luật cư trú năm 2020 1. Xác nhận tạm trú là gì?      Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm

Xem tiếp »