Tư vấn luật bảo hiểm

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi công hỏi về tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: 1. Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp là gì      Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội, là sự bảo đảm thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị

Xem tiếp »

Cách tính mức đóng BHYT tự nguyện mới và chính xác nhất

Cách tính mức đóng BHYT tự nguyện mới và chính xác nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách tính mức đóng BHYT tự nguyện, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách tính mức đóng BHYT tự nguyện như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 Tải Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế 1. BHYT tự nguyện là

Xem tiếp »

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Việc làm năm 2013 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 1. Bảo hiểm

Xem tiếp »

Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

NƠI ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Kiến thức của bạn:    Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh? Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động năm 2012; Nghị định 05/2015/NĐ-CP Hướng dẫn một số nội dung của Bộ luật lao động 2012; Luật bảo hiểm xã hội 2014; Nội dung tư vấn:      Khoản 4 Điều 3 Luật Việc làm quy định như

Xem tiếp »

Quy định về các trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Quy định về các trường hợp không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng tháng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về không phải khai báo tìm kiếm việc làm hằng thắng như sau: Căn cứ pháp lý: Luật việc làm năm 2013; Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn luật việc làm Nghị định 28/2015/NĐ-CP bảo hiểm thất

Xem tiếp »

Giải quyết trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Giải quyết trường hợp người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội

Câu trả lời của Luật sư:       Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về người lao động có 2 sổ bảo hiểm xã hội như sau: Căn cứ pháp lý: Bộ luật lao động 2019; Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014; Quyết định 595/QĐ- BHXH năm 2017 quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm

Xem tiếp »

Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

Nghị định 03/2021/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới

NGHỊ ĐỊNH 03/2021/NĐ-CP     Vừa qua, ngày 15/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 03/2021/NĐ-CP về bảo hiểm bắt buộc dân sự của chủ xe cơ giới. Kể từ ngày 01/03/2021, Nghị định này sẽ chính thức có hiệu lực và thay thế cho Nghị định 103/2008/NĐ-CP và Nghị định 214/2013/NĐ-CP.       Nghị định 03/2021/NĐ-CP có nhiều quy định mới đáng chú ý so với những quy định hiện nay về một số điểm sau:

Xem tiếp »

Quy định về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

Quy định về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

THỦ TỤC CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm

Xem tiếp »

Những lưu ý khi hưởng chế độ thai sản trong dịch Covid 19

Những lưu ý khi hưởng chế độ thai sản trong dịch Covid 19

CHẾ ĐỘ THAI SẢN TRONG DỊCH COVID 19 Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ thai sản trong dịch Covid 19, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về chế độ thai sản trong dịch Covid 19 như sau: Căn cứ pháp lý: Tải luật bảo hiểm xã hội 2020; Tải thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về BHXH bắt buộc; 1.

Xem tiếp »

Những lưu ý về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong BLLĐ 2021

Những lưu ý về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ trong BLLĐ 2021

TUỔI NGHỈ HƯU CỦA LAO ĐỘNG NỮ Câu trả lời của Luật sư      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ như sau: Căn cứ pháp lý Bộ luật lao động 2019 NGHỊ ĐỊNH 135/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH VỀ TUỔI NGHỈ HƯU TỪ 2021 Tải luật bảo hiểm xã hội 2020 1. Tuổi nghỉ hưu

Xem tiếp »