Luật thương mại

Quy định về trưng bày giới thiệu hàng hóa

Quy định về trưng bày giới thiệu hàng hóa

Trưng bày giới thiệu hàng hóa Câu hỏi của bạn về trưng bày giới thiệu hàng hóa: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề trưng bày, giới thiệu hàng hóa hiện nay được quy định như thế nào ạ? Chúng tôi là đơn vị sản xuất sản phẩm, muốn tự mình thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa có được không? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về trưng bày giới thiệu hàng

Xem tiếp »

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại theo quy định

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại theo quy định

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại Câu hỏi của bạn về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về kinh doanh dịch vụ

Xem tiếp »

Lưu ý về hoạt động quảng cáo thương mại

Lưu ý về hoạt động quảng cáo thương mại

Hoạt động quảng cáo thương mại Câu hỏi của bạn về hoạt động quảng cáo thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề Hoạt động quảng cáo thương mại: chủ thể, điều kiện, phương thức và các hành vi pháp luật nghiêm cấm? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hoạt động quảng cáo thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt

Xem tiếp »

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại theo quy định

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại theo quy định

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại Câu hỏi của bạn về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại: Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương

Xem tiếp »

Quy định về hoạt động trung gian thương mại

Quy định về hoạt động trung gian thương mại

Hoạt động trung gian thương mại Câu hỏi của bạn về hoạt động trung gian thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về hoạt động trung gian thương mại: chủ thể, nội dung, cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hoạt động trung gian thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động trung gian thương

Xem tiếp »

Quy định về đấu giá hàng hóa trong thương mại

Quy định về đấu giá hàng hóa trong thương mại

Đấu giá hàng hóa trong thương mại Câu hỏi của bạn về đấu giá hàng hóa trong thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về hoạt động đấu giá hàng hóa trong thương mại? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về đấu giá hàng hóa trong thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về đấu giá hàng hóa trong thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan

Xem tiếp »

Quy định về hoạt động đại diện cho thương nhân

Quy định về hoạt động đại diện cho thương nhân

Hoạt động đại diện cho thương nhân Câu hỏi của bạn về hoạt động đại diện cho thương nhân: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi quy định của pháp luật về hoạt động trung gian thương mại: đại diện cho thương nhân? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hoạt động đại diện cho thương nhân:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt động đại diện

Xem tiếp »

Bán ngoại tệ ở đâu? Địa điểm mua bán ngoại tệ ở Việt Nam

Bán ngoại tệ ở đâu? Địa điểm mua bán ngoại tệ ở Việt Nam

ĐỊA ĐIỂM BÁN NGOẠI TỆ Ở ĐÂU? Câu hỏi của bạn:      Bán ngoại tệ ở đâu?      Tôi là nhân viên kiều hối của một công ty. Vậy tôi có được bán ngoại tệ cho tiệm vàng hay không. Xin cảm ơn! Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: Cơ sở

Xem tiếp »

Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào?

Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào?

HỦY BỎ HỢP ĐỒNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:      Hủy bỏ hợp đồng được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn: Hủy bỏ hợp đồng      Hủy bỏ hợp đồng là việc bãi bỏ việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng. Hủy bỏ hợp đồng được tiến hành theo ý chí đơn phương của một bên khi xảy ra hành vi vi phạm hợp đồng và

Xem tiếp »

Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào?

Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào?

PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG ĐƯỢC ÁP DỤNG KHI NÀO? Kiến thức của bạn:    Phạt vi phạm hợp đồng được áp dụng khi nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật thương mại 2005 Nội dung tư vấn :      Căn cứ Điều 3 Luật thương mại 2005 có quy định vi phạm hợp đồng như sau:      Căn cứ vào Điều 300, Điều 301 Luật thương mại 2005 quy định như sau :      «  Điều 300. Phạt vi phạm       Phạt

Xem tiếp »