Luật thương mại

Tải Luật Thương mại 2022

Tải Luật Thương mại 2022

1. Giới thiệu Luật thương mại 2022      Ngày 14/06/2005, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành Luật thương mại số 36/2011/QH có hiệu lực từ ngày 01/01/2006.      Đến thời điểm hiện tại văn bản luật này vẫn còn hiệu lực và được áp dụng.      Do đó, hiện nay vẫn chưa có Luật thương mại 2022 thay thế. Luật thương mại 2022 vẫn được áp dụng theo Luật thương mại 2005. 2. Tải Luật

Xem tiếp »

Trọng tài thương mại và bản chất pháp lý

Trọng tài thương mại và bản chất pháp lý

HÒA GIẢI THƯƠNG MẠI Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hòa giải thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hòa giải thương mại như sau: Căn cứ pháp lý: Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại 1. Khái niệm hòa giải thương mại      Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, hoà giải thương mại là

Xem tiếp »

Các hành vi bị pháp luật cấm trong hoạt động khuyến mại

Các hành vi bị pháp luật cấm trong hoạt động khuyến mại

Hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại Câu trả lời của luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn về hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại như sau: Cơ sở pháp lý: Luật thương mại 2005 Nghị định 81/2018/NĐ - CP quy định chi tiết luật thương mại về hoạt động khuyến

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất hiện nay

Tải mẫu hợp đồng nhượng quyền thương mại mới nhất hiện nay

MẪU HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI        Nhượng quyền thương mại là hoạt động đang có sự phát triển nhanh chóng trên thị trường hiện nay. Điều này xuất phát từ việc nhượng quyền thương mại thường có tỷ lệ thất bại thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp khởi sự từ đầu. Mua nhượng quyền thương mại có nghĩa là bên nhận quyền sẽ mua một mô hình kinh doanh mà hầu hết các khó khăn ban đầu đã được

Xem tiếp »

Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại

Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền  Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhượng quyền thương mại như sau: Căn cứ pháp lý: Tải Luật Thương mại

Xem tiếp »

Mẫu báo cáo nhượng quyền thương mại của thương nhân nhượng quyền

Mẫu báo cáo nhượng quyền thương mại của thương nhân nhượng quyền

MẪU BÁO CÁO NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI        Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện theo quy định của pháp luật. Theo đó, để thực hiện hoạt động nhượng quyền, thương nhân nhượng quyền phải thực hiện đăng ký hoặc thực hiện chế độ báo cáo tới cơ quan có

Xem tiếp »

Quy định về trưng bày giới thiệu hàng hóa

Quy định về trưng bày giới thiệu hàng hóa

Trưng bày giới thiệu hàng hóa Câu hỏi của bạn về trưng bày giới thiệu hàng hóa: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề trưng bày, giới thiệu hàng hóa hiện nay được quy định như thế nào ạ? Chúng tôi là đơn vị sản xuất sản phẩm, muốn tự mình thực hiện việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa có được không? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về trưng bày giới thiệu hàng

Xem tiếp »

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại theo quy định

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại theo quy định

Kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại Câu hỏi của bạn về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại được quy định như thế nào? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về kinh doanh dịch vụ triển lãm thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về kinh doanh dịch vụ

Xem tiếp »

Lưu ý về hoạt động quảng cáo thương mại

Lưu ý về hoạt động quảng cáo thương mại

Hoạt động quảng cáo thương mại Câu hỏi của bạn về hoạt động quảng cáo thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề Hoạt động quảng cáo thương mại: chủ thể, điều kiện, phương thức và các hành vi pháp luật nghiêm cấm? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hoạt động quảng cáo thương mại:    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hoạt

Xem tiếp »

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại theo quy định

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại theo quy định

Hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại Câu hỏi của bạn về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại: Kính gửi Luật sư! Tôi nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về vấn đề hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại? Tôi xin cảm ơn! Câu trả lời của Luật sư về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương mại: Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hàng hóa cấm kinh doanh trong thương

Xem tiếp »