Luật đấu giá

Toàn bộ quy định về đấu giá biển số xe ô tô từ 01/07/2023

Toàn bộ quy định về đấu giá biển số xe ô tô từ 01/07/2023

     Trước đây, biển số xe không phải là tài sản được phép đấu giá. Tuy nhiên, từ ngày 01/07/2023 sẽ áp dụng thí điểm đấu giá biển số xe ô tô theo Nghị định 39/2023/NĐ-CP. Công ty luật Toàn Quốc sẽ cập nhật những quy định mới nhất liên quan đến vấn đề này và chi tiết về thủ tục đấu giá biển số xe ô tô trong bài viết dưới đây. 1. Biển số xe được đưa ra đấu giá       Biển số xe ô tô đưa ra đấu giá

Xem tiếp »

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

Đấu giá trực tuyến và điều kiện đấu giá trực tuyến theo quy định pháp luật

ĐIỀU KIỆN ĐẤU GIÁ TRỰC TUYẾN Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về điều kiện đấu giá trực tuyến về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện đấu giá trực tuyến như sau: Cơ sở pháp lý: Luật đấu giá tài sản 2016; Nghị định 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản. 1. Khái niệm đấu

Xem tiếp »

Các trường hợp đấu giá không thành theo quy định

Các trường hợp đấu giá không thành theo quy định

CÁC TRƯỜNG HỢP ĐẤU GIÁ KHÔNG THÀNH  Câu hỏi của bạn về các trường hợp đấu giá không thành:      Luật sư cho em hỏi trường hợp nào thì được coi là đấu giá không thành? Em xin cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về các trường hợp đấu giá không thành:          Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về các trường hợp đấu giá không thành, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn

Xem tiếp »

Thông tư 14/2018/TT-BTP về quy tắc nghề nghiệp đấu giá viên

Thông tư 14/2018/TT-BTP về quy tắc nghề nghiệp đấu giá viên

Thông tư 14/2018/TT-BTP       Thông tư này quy định về các nguyên tắc, nghĩa vụ của đấu giá viên trong lĩnh vực đấu giá tài sản và các quy tắc ứng xử, trách nhiệm nghề nghiệp của đấu giá viên trong các mối quan hệ phát sinh trong quá trình hành nghề đấu giá, đấu giá tài sản,... BỘ TƯ PHÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Xem tiếp »

Niêm yết đấu giá tài sản 2019

Niêm yết đấu giá tài sản 2019

NIÊM YẾT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2019 Câu hỏi của bạn về niêm yết đấu giá tài sản 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: quy định về niêm yết đấu giá tài sản 2019 theo pháp luật hiện hành như thế nào? xin chân thành cảm ơn Luật sư đã tư vấn./. Câu trả lời của Luật sư về niêm yết đấu giá tài sản 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về

Xem tiếp »

Quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019

Quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019

QUY CHẾ CUỘC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN 2019 Câu hỏi của bạn về quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Quy chế cuộc đấu giá tài sản được quy định như thế nào theo quy định pháp luật hiện hành? xin chân thành cảm ơn luật sư./. Câu trả lời của Luật sư về quy chế cuộc đấu giá tài sản 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi

Xem tiếp »

Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

Trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá

TRƯỜNG HỢP PHẢI THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẤU GIÁ Câu hỏi của bạn về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp. Khi nào phải thành lập hội đồng đấu giá trong khi thực hiện thủ tục đấu giá tài sản? Xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về trường hợp phải thành lập hội đồng đấu giá      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin

Xem tiếp »

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

Xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019

XỬ LÝ TIỀN ĐẶT CỌC THAM GIA ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: khi nào tôi không nhận lại được tiền đặt trước khi tham gia đấu giá? Câu trả lời của Luật sư về xử lý tiền đặt cọc tham gia đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về xử lý tiền đặt cọc tham

Xem tiếp »

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019

THỜI HẠN NỘP TIỀN TRÚNG ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: thời hạn nộp tiền trúng đấu giá tài sản là khi nào? Xin chân thành cảm ơn. Câu trả lời của Luật sư về thời hạn nộp tiền trúng đấu giá 2019      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời hạn nộp tiền trúng đấu

Xem tiếp »

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

Thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019

THẨM QUYỀN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ 2019 Câu hỏi của bạn về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: ai có thẩm quyền tổ chức đấu giá theo quy định pháp luật hiện nay? xin chân thành cảm ơn./. Câu trả lời của Luật sư về thẩm quyền tổ chức đấu giá 2019:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thẩm quyền tổ chức đấu

Xem tiếp »