Tư vấn luật chung

Hướng dẫn nộp bảo hiểm thất nghiệp online đơn giản, nhanh chóng

Hướng dẫn nộp bảo hiểm thất nghiệp online đơn giản, nhanh chóng

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn nộp bảo hiểm thất nghiệp online, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn nộp bảo hiểm thất nghiệp online như sau: Căn cứ pháp lý: Công văn 1399/LĐTBXH-VL năm 2022 về tiếp nhận và giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và Xã

Xem tiếp »

Dịch vụ soạn thảo hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Dịch vụ soạn thảo hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

DỊCH VỤ SOẠN THẢO HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP      Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền mà người lao động được nhận từ quỹ bảo hiểm khi chấm dứt hợp đồng làm việc và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.       Vậy hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp gồm những loại giấy tờ gì? Nộp ở đâu? Hãy liên hệ Luật Toàn Quốc để được sử dụng dịch vụ soạn thảo hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp giúp

Xem tiếp »

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội chính xác nhất

Hướng dẫn cách tra cứu bảo hiểm xã hội chính xác nhất

Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn tra cứu bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Tải luật bảo hiểm xã hội 2014- Luật Toàn Quốc Bộ luật lao động 2019 1. Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH      Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm

Xem tiếp »

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

THỜI HẠN BẢO HÀNH NHÀ Ở Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thời hạn bảo hành nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn bảo hành nhà ở như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2014; Luật Nhà ở 2014; Nghị định 46/2015/NĐ- CP quy định về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng. 1. Quy định chung về bảo hành

Xem tiếp »

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

1. Giới thiệu  tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012      TCVN 9411 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 353 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.      TCVN 9411 : 2012 do Viện Kiến

Xem tiếp »

Bị thanh tra thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì

Bị thanh tra thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì

Câu trả lời của luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bị thanh tra bảo hiểm thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Công văn 2388/BHXH-CSXH 1. Thanh tra bảo hiểm thai sản được hiểu như thế nào?      Thanh tra thai sản là hoạt động xác minh

Xem tiếp »

Điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu như thế nào cho hợp lệ?

Điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu như thế nào cho hợp lệ?

ĐIỀN PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU Câu trả của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi lý về điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điền phiếu báo th1ay đổi hộ khẩu nhân khẩu như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú sửa đổi 2013; Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú; Thông tư 36/2014 TT-BCA; 1. Phiếu báo thay

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

1. Hiệu lực của mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu      Mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu HK04 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, kể từ thời điểm Thông tư hết hiệu lực biểu mẫu này đã không còn được áp dụng nữa. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)

Hướng dẫn kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)

Kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)      Luật cư trú có hiệu lực và đã có những quy định cụ thể liên quan đến di chuyển hộ khẩu nhân khẩu.  Xong vẫn có rất nhiều người thắc mắc về việc khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu như: làm việc sinh sống nơi này nhưng hộ khẩu lại ở nơi khác liệu có phiền toái khi đi xin việc, xin giấy khai sinh hoặc xin học cho con, cháu để ổn định cuộc

Xem tiếp »

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về diện tích tối đa xây dựng nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối đa được xây dựng nhà ở như sau: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 1. Diện tích tối đa xây dựng nhà ở được hiểu là gì?      Hiện nay

Xem tiếp »