Tư vấn luật chung

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi công hỏi về tư vấn bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp như sau: Căn cứ pháp lý: 1. Tư vấn bảo hiểm thất nghiệp là gì      Bảo hiểm thất nghiệp là một trong những chế độ của bảo hiểm xã hội, là sự bảo đảm thay thế một phần thu nhập của người lao động khi họ bị

Xem tiếp »

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới nhất

Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội như sau: Căn cứ pháp lý: Luật cư trú năm 2020 1. Thế nào là thủ tục nhập hộ khẩu      Trước đây Nhà nước quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu bằng cách yêu cầu người dân thực hiện đăng ký

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu theo Luật Cư trú mới nhất

Hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu theo Luật Cư trú mới nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hướng dẫn kê khai hồ sơ chuyển hộ khẩu như sau: Căn cứ pháp lý Luật cư trú năm 2020 1. Chuyển hộ khẩu là gì      Sổ hộ khẩu từng là một trong những công cụ giúp cho Nhà nước quản lý dân cư, công dân sẽ được đăng

Xem tiếp »

Cách tính mức đóng BHYT tự nguyện mới và chính xác nhất

Cách tính mức đóng BHYT tự nguyện mới và chính xác nhất

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cách tính mức đóng BHYT tự nguyện, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về cách tính mức đóng BHYT tự nguyện như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 Tải Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn luật bảo hiểm y tế 1. BHYT tự nguyện là

Xem tiếp »

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định hiện nay

Câu trả lời của luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điều kiện để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Việc làm năm 2013 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 1. Bảo hiểm

Xem tiếp »

Thủ tục tách hộ khẩu theo Luật cư trú 2020

Thủ tục tách hộ khẩu theo Luật cư trú 2020

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục tách hộ khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục tách hộ khẩu như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2020; Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013; 1. Tách hộ khẩu là gì?      Hiện nay không có quy định nào đưa ra định nghĩa cụ thể tách hộ khẩu là gì.       Còn trên thực

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Hướng dẫn kê khai mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về mẫu CT03 phiếu khai báo tạm vắng như sau: 1. Khai báo tạm vắng là gì?      Theo quy định tại Luật cư trú 2020 thì tạm vắng là việc công dân vắng mặt tại nơi cư trú trong một khoảng thời gian nhất định.      Do đó, khai báo

Xem tiếp »

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2006; Luật hộ tịch 2014; Luật Giáo dục 2005; Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú; 1. Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được

Xem tiếp »

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được không

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề đi học ở nơi đăng ký tạm trú như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú 2006; Luật hộ tịch 2014; Luật Giáo dục 2005; Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú; 1. Con có thể đi học ở nơi đăng ký tạm trú được

Xem tiếp »

Năm 2021 có bắt buộc chuyển sang thẻ CCCD gắn chip không?

Năm 2021 có bắt buộc chuyển sang thẻ CCCD gắn chip không?

Câu trả lời của Luật sư:      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về có bắt buộc chuyển sang thẻ CCCD gắn chip không, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề có bắt buộc chuyển sang thẻ CCCD gắn chip không như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Căn cước công dân 2014; Thông tư 06/2021/TT-BCA; 1. Căn cước công dân (CCCD) gắn chip là gì?      Căn cước công dân

Xem tiếp »