Tư vấn luật chung

Tăng tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

Tăng tiền dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau

TĂNG TIỀN DƯỠNG SỨC PHỤC HỒI SỨC KHỎE SAU KHI ỐM ĐAU   1. Đối tượng được hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau ốm đau      Theo quy định tại điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014:  Người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của Luật bảo hiểm xã hội, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được

Xem tiếp »

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT được quy định như thế nào?

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên GTGT được quy định như thế nào?

1. Thuế giá trị gia tăng là gì?      Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.      Có 2 phương pháp tính thuế giá tị gia tăng là: phương pháp khấu trừ thuế giá trị gia tăng và phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng.      Khác với phương pháp khấu trừ thuế, phương pháp tính trực tiếp

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký xe tạm thời theo quy định của pháp luật hiện hành

Thủ tục đăng ký xe tạm thời theo quy định của pháp luật hiện hành

1. Các trường hợp đăng ký xe tạm thời      Theo quy định tại Điều 19 Thông tư 24/2023/TT-BCA, thủ tục đăng ký xe tạm thời được thực hiện trong các trường hợp sau đây: Xe xuất khẩu, nhập khẩu hoặc sản xuất lắp ráp, lưu hành từ nhà máy đến kho cảng hoặc từ kho cảng, nhà máy, đại lý bán xe đến nơi đăng ký xe hoặc về các đại lý, kho lưu trữ khác (1) Xe ô tô làm thủ tục thu hồi để tái xuất về

Xem tiếp »

Tư vấn hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định pháp luật

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về việc hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cần giấy tờ gì; sau khi nghỉ việc bao nhiêu lâu được rút bảo hiểm xã hội một lần; cách tính tiền bảo hiểm xã hội một lần như thế nào; thời gian giải quyết hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần mất bao nhiêu lâu... và các vấn đề khác mà bạn còn chưa nắm rõ về bảo hiểm xã hội một lần.      Bạn đã mất nhiều thời gian

Xem tiếp »

Tổng đài tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tổng đài tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội một lần, điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội một lần, quy trình, thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc một vấn đề nào khác liên quan đến bảo hiểm xã hội một lần… hoặc các vấn đề khác có liên quan đến bảo hiểm xã hội một lần      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó,

Xem tiếp »

Tổng đài tư vấn hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

Tổng đài tư vấn hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản, điều kiện hưởng bảo hiểm thai sản, mức hưởng bảo hiểm thai sản là bao nhiêu, thời gian giải quyết chế độ thai sản, hoặc một vấn đề nào khác về hồ sơ hưởng bảo hiểm thai sản,…?      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó, mà đến tận bây giờ bạn vẫn không thể hiểu được quy định của điều luật, không thể

Xem tiếp »

Tổng đài tư vấn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp miễn phí

Tổng đài tư vấn cách tính tiền bảo hiểm thất nghiệp miễn phí

     Bảo hiểm thất nghiệp là gì?       Khi bị mất việc làm người lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập không thể trang trải được cho cuộc sống. Hiểu được hoàn cảnh này nhà nước đã có những chính sách nhằm hỗ trợ người lao động khi mất việc làm. Trong đó chế độ bảo hiểm thất nghiệp là chế độ được nhiều người quan tâm nhất để giải quyết các khó khăn khi mất việc làm.        Bảo

Xem tiếp »

Thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng theo quy định pháp luật

Thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng theo quy định pháp luật

THẨM QUYỀN VÀ PHẠM VI LẬP VI BẰNG      Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về vi bằng là gì, vi bằng do ai lập, vi bằng có gì khác so với văn bản được công chứng, giá trị pháp lý của vi bằng như thế nào, phạm vi lập vi bằng được xác định như thế nào…hoặc một vấn đề nào khác về lập vi bằng.      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó, mà đến tận bây giờ bạn vẫn không thể

Xem tiếp »

Tư vấn thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần

Tư vấn thời gian nộp hồ sơ bảo hiểm xã hội một lần

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần, hồ sơ yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội, thẩm quyền thực hiện, thời gian thực hiện, thời gian nhận được tiền, cách thức thực hiện như thế nào, các loại giấy tờ nộp ở đâu, hồ sơ gồm có những gì hoặc một vấn đề nào khác về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần, …      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về

Xem tiếp »

Tư vấn thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định mới

Tư vấn thủ tục lập vi bằng tại Văn phòng Thừa phát lại theo quy định mới

     Bạn đang tìm hiểu các quy định pháp luật về thủ tục lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại; thời gian lập vi bằng; các loại giấy tờ cần chuẩn bị khi lập vi bằng; giá trị pháp lý của vi bằng; thẩm quyền và phạm vi lập vi bằng hay một vấn đề nào khác về lập vi bằng tại văn phòng thừa phát lại…?      Bạn đã mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu về vấn đề đó, mà đến tận bây giờ bạn vẫn không thể

Xem tiếp »