Tư vấn luật chung

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

Thời hạn bảo hành nhà ở bảo hành công trình xây dựng theo pháp luật hiện hành

THỜI HẠN BẢO HÀNH NHÀ Ở Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về thời hạn bảo hành nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời hạn bảo hành nhà ở như sau: Căn cứ pháp lý: Luật Xây dựng 2014; Luật Nhà ở 2014; Nghị định 46/2015/NĐ- CP quy định về quản lý chất lượng bảo trì công trình xây dựng. 1. Quy định chung về bảo hành

Xem tiếp »

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

Tải tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012

1. Giới thiệu  tiêu chuẩn thiết kế nhà ở liền kề TCVN 9411:2012      TCVN 9411 : 2012 được chuyển đổi từ TCXDVN 353 : 2005 theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật và điểm b) khoản 1 Điều 7 Nghị định 127/2007/NĐ- CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.      TCVN 9411 : 2012 do Viện Kiến

Xem tiếp »

Bị thanh tra thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì

Bị thanh tra thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì

Câu trả lời của luật sư:        Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề bị thanh tra bảo hiểm thai sản doanh nghiệp cần chuẩn bị gì, chúng tôi xin cung cấp thông tin tư vấn về vấn đề này như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Công văn 2388/BHXH-CSXH 1. Thanh tra bảo hiểm thai sản được hiểu như thế nào?      Thanh tra thai sản là hoạt động xác minh

Xem tiếp »

Điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu như thế nào cho hợp lệ?

Điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu như thế nào cho hợp lệ?

ĐIỀN PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU NHÂN KHẨU Câu trả của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi lý về điền phiếu báo thay đổi hộ khẩu nhân khẩu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về điền phiếu báo th1ay đổi hộ khẩu nhân khẩu như sau: Cơ sở pháp lý: Luật cư trú sửa đổi 2013; Nghị định 31/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật cư trú; Thông tư 36/2014 TT-BCA; 1. Phiếu báo thay

Xem tiếp »

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

Tải mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu

1. Hiệu lực của mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu      Mẫu phiếu thông tin thay đổi về hộ khẩu nhân khẩu là biểu mẫu HK04 được quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 36/2014/TT-BCA. Tuy nhiên, Thông tư này đã hết hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Do đó, kể từ thời điểm Thông tư hết hiệu lực biểu mẫu này đã không còn được áp dụng nữa. 2. Nội dung biểu

Xem tiếp »

Hướng dẫn kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)

Hướng dẫn kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)

Kê khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu (HK02)      Luật cư trú có hiệu lực và đã có những quy định cụ thể liên quan đến di chuyển hộ khẩu nhân khẩu.  Xong vẫn có rất nhiều người thắc mắc về việc khai phiếu di chuyển hộ khẩu nhân khẩu như: làm việc sinh sống nơi này nhưng hộ khẩu lại ở nơi khác liệu có phiền toái khi đi xin việc, xin giấy khai sinh hoặc xin học cho con, cháu để ổn định cuộc

Xem tiếp »

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Diện tích tối đa được xây dựng nhà ở là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư:       Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về diện tích tối đa xây dựng nhà ở về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về diện tích tối đa được xây dựng nhà ở như sau: Cơ sở pháp lý: Quyết định 04/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 1. Diện tích tối đa xây dựng nhà ở được hiểu là gì?      Hiện nay

Xem tiếp »

Luật xây dựng 2022 có điểm gì mới?

Luật xây dựng 2022 có điểm gì mới?

LUẬT XÂY DỰNG 2022 1. Giới thiệu Luật xây dựng 2022      Luật xây dựng 2014 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2014 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.      Đến nay, Luật này vẫn còn hiệu lực và đang được áp dụng chưa bị thay thế bởi văn bản Luật nào khác. Tuy nhiên, ngày 17/6/2020 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội

Xem tiếp »

Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức và bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức

Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức và bảo hiểm xã hội TP Thủ Đức

Câu trả lời của Luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức như sau: Cơ sở pháp lý: Luật Bảo Hiểm Xã Hội năm 2014; Luật việc làm năm 2013; 1. Nơi đăng ký bảo hiểm thất nghiệp thành phố Thủ Đức       Bảo hiểm thất nghiệp là một hiểu đơn

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hai Bà Trưng theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hai Bà Trưng theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hai Bà Trưng Câu trả lời của luật sư:      Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hai Bà Trưng về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hai Bà Trưng như sau: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014; 1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Theo quy định tại điều 60 Luật bảo

Xem tiếp »