Trình tự, thủ tục tách sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục tách sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật hộ khẩu, nhân khẩu hồ sơ tách sổ hộ khẩu tư vấn pháp luật miễn phí

TRÌNH TỰ THỦ TỤC TÁCH SỔ HỘ KHẨU

Kiến thức của bạn:

      Trình tự, thủ tục tách sổ hộ khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành như thế nào, gồm những hồ sơ, giấy tờ gì?. Rất mong được Luật sư giải đáp. 

        Xin cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

Căn cứ pháp luật

Các trường hợp phải đăng ký hộ khẩu.

     Theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Luật cư trú 2006 quy định:

1. Người đã đăng ký thường trú mà thay đổi chỗ ở hợp pháp, khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp mới nếu có đủ điều kiện đăng ký thường trú thì trong thời hạn mười hai tháng có trách nhiệm làm thủ tục thay đổi nơi đăng ký thường trú.
.

Như vậy theo quy định là nếu bạn đến một nơi ở mới và ổn định thì bạn cần làm thủ tục để tách khẩu của mình ra, để cơ quan nơi bạn đang sinh sống dễ quản lý.

     Thứ nhất, Điều kiện tách sổ hộ khẩu

 • Người có cùng chỗ ở hợp pháp có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu.
 • Người đã nhập vào sổ hộ khẩu của người khác mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu.

     Thứ hai, Hồ sơ tách sổ hộ khẩu

 • Phiếu thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (theo mẫu)

     Chủ hộ phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu đồng ý cho tách sổ hộ khẩu, ký, ghi rõ họ tên và ngày, tháng, năm.

 • Sổ hộ khẩu

     Thứ ba, Thẩm quyền giải quyết

 • Đối với thành phố trực thuộc Trung ương thì nộp hồ sơ tại Công an huyện, quận, thị xã.
 • Đối với tỉnh thì nộp hồ sơ tại Công an xã, thị trấn thuộc huyện; Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

     Thứ tư, Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tách sổ hộ khẩu 

Bước 2: Nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết

 • Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.
 • Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.
 • Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản cho công dân, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

Bước 3: Trả kết quả

       Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trường hợp được giải quyết tách sổ hộ khẩu: Nộp lệ phí và nhận hồ sơ; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu, đối chiếu các thông tin được ghi trong sổ hộ khẩu, giấy tờ khác và ký nhận vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu (ký, ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận kết quả).
 • Trường hợp không giải quyết tách sổ hộ khẩu: Nhận lại hồ sơ đã nộp; kiểm tra lại giấy tờ, tài liệu có trong hồ sơ; nhận văn bản về việc không giải quyết tách sổ hộ khẩu và ký nhận (ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm nhận văn bản và hồ sơ đăng ký cư trú đã nộp) vào sổ theo dõi giải quyết hộ khẩu

      Vợ ly di nhưng chồng không cho tách khẩu thì làm thế nào?

     Xin chào luật sư. Mình và chồng đã li dị được 1 năm nhưng chưa được tách khẩu. Nay mình muốn được tách khẩu mà phía chủ hộ là chồng mình không tách cho, không cho mượn sổ hộ khẩu, có vẻ muốn gây khó khăn. Vậy mình phải làm thế nào để được tách khẩu, rất mong được luật sư tư vấn, giúp đỡ. Mình xin cảm ơn!!!

       Nội dung tư vấn về thủ tục tách khẩu

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, cần chúng tôi hỗ trợ về thủ tục tách khẩu. Cụ thể, bạn đang muốn tách khẩu nhưng chồng bạn không cho mượn sổ hộ khẩu? Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

2.1. Trường hợp tách sổ hộ khẩu

     Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú năm 2006, quy định về các trường hợp được tách sổ hộ khẩu như sau:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

…”

     Trong trường hợp của bạn, nếu như đây là sổ hộ khẩu của vợ chồng bạn, không thuộc những trường hợp hợp nhập vào sổ hộ khẩu theo quy định thì không thuộc vào trường hợp tách khẩu cần sự đồng ý của chủ hộ. Vì vậy, bạn vẫn có thể tách khẩu mà không cần sự đồng ý của chồng bạn.

     Còn trong trường hợp bạn nhập vào sổ hộ khẩu thì theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27 Luật cư trú 2006 để tách khẩu bạn cần có văn bản đồng ý của chủ hộ.

Thủ tục tách khẩu

     Như vậyđể làm thủ tục tách khẩu, trong trường hợp bạn nhập vào sổ hộ khẩu của chồng bạn và chồng bạn không đồng ý cho việc tách sổ hộ khẩu này thì bạn có thể làm đơn gửi công an cấp xã, phường nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của gia đình để đề nghị mời chủ hộ đến làm việc về việc xin tách hộ khẩu.

     Nếu chủ hộ vẫn cố tình không lên hoặc không đồng ý về thì bạn yêu cầu cơ quan công an xã, phường chuyển đơn và biên bản làm việc lên công an cấp huyện. Nếu chủ hộ vẫn tiếp tục không chịu hợp tác và không xuất trình sổ hộ khẩu thì công an cấp huyện ra quyết định xử phạt hành chính và tiến hành các thủ tục tách sổ hộ khẩu cho bạn. Sau đó gửi thông báo cho chủ hộ biết về việc tách, nhập sổ hộ khẩu này. 

     Sống chung nhà với bố mẹ có tách được hộ khẩu không?

    Hiện nay tôi và vợ đang chung sống cùng bố mẹ tôi tại Hà Nội. Tuy nhiên vì một số lý do nên chúng tôi muốn tách khẩu tuy nhiên vẫn sống cùng nhà với bố mẹ tôi. Tôi muốn hỏi nếu sống cùng nhà có được tách khẩu không? Nếu được thì thủ tục tách khẩu thế nào?

Trả lời:

Thủ tục tách hộ khẩu tại Hà Nội

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Cư trú năm 2006, quy định về các trường hợp được tách sổ hộ khẩu như sau:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

     Trong trường hợp của bạn, hai bạn không thuộc vào các trường hợp tách khẩu cần sự đồng ý của chủ hộ, do hai bạn đang có hộ khẩu cùng bố mẹ. Vì vậy, nếu hai bạn có nhu cầu tách sổ hộ khẩu thì hai bạn hoàn toàn có thể làm thủ tục tách khẩu mà vẫn có thể ở cùng một chỗ ở hợp pháp với bố mẹ bạn.

     Do hai bạn đang đăng kí thường trú tại Hà Nội, là thành phố trực thuộc trung ương, nên hai bạn cần chuẩn bị hồ sơ nộp tại Cơ quan công an cấp huyện nơi gia đình bạn đang đăng kí thường trú.

2.2. Thủ tục đăng kí tạm trú

     Bước 1: Hai bạn cần chuẩn bị hồ sơ và nộp tại cơ quan công an có thẩm quyền

     Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ

     + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận trao cho người nộp.

     + Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện nhưng thiếu thành phần hồ sơ hoặc biểu mẫu, giấy tờ kê khai chưa đúng, chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đến nộp hồ sơ.

     + Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện thì không tiếp nhận và trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do không tiếp nhận.

     Bước 3: Nhận kết quả: Nhận lại sổ hộ khẩu và kiểm tra các thông tin trong sổ hộ khẩu 

     Như vậy, trong trường hợp của bạn, bạn và vợ hoàn toàn có thể làm thủ tục tách khẩu. Thời gian giải quyết : trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về hồ sơ, trình tự, thủ tục, kê khai, hoặc các vấn đề khác liên quan đến thủ tục tách khẩu theo quy định pháp luật mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.[/symple_box]

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Huyền Trang