Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ theo quy định của pháp luật

Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ2 Nội dung tư vấn về thủ tục đánh giá cán bộ2.1 1. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ2.1.1 2. Thời điểm đánh giá […]

Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ

Kiến thức của bạn:

     Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật cán bộ, công chức 2008;
  • Nghị định 56/2015 NĐ-CP

Nội dung tư vấn về thủ tục đánh giá cán bộ

1. Nguyên tắc đánh giá và phân loại cán bộ

  • Bảo đảm đúng thẩm quyền: cán bộ do cấp có thẩm quyền quản lý đánh giá;
  • Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của cán bộ, công chức, viên chức.
  • Bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.
  • Việc đánh giá, phân loại cán bộ phải dựa vào kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.
  • Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
  • Trường hợp cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.
thủ tục đánh giá cán bộ

thủ tục đánh giá cán bộ

2. Thời điểm đánh giá phân loại cán bộ

     Việc đánh giá, phân loại cán bộ được thực hiện theo từng năm công tác.

     Cán bộ khi chuyển công tác thì cơ quan, tổ chức, đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, tổ chức, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

     Thời điểm đánh giá, phân loại cán bộ được tiến hành trong tháng 12 hàng năm, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm.

3. Thẩm quyền và trách nhiệm đánh giá phân loại cán bộ

     Điều 9 Nghị định 56/2015 NĐ-CP quy định: Cấp có thẩm quyền quản lý cán bộ thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, phân loại cán bộ.

4. Trình tự, thủ tục đánh giá cán bộ

     Việc đánh giá cán bộ được tiến hành như sau:

  • Cán bộ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo chức trách nhiệm vụ được giao;
  • Cán bộ trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.

     Đối với cán bộ phụ trách nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

     Đối với cán bộ trực tiếp là người đứng đầu một cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành thì thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành;

     Cấp ủy đảng cùng cấp nơi cán bộ công tác có ý kiến bằng văn bản về cán bộ được đánh giá, phân loại;

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục đánh giá cán bộ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.