Trách nhiệm của Kiểm sát viên trong công ty cổ phần

 TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN Kiến thức của bạn:       Trách nhiệm của Kiểm sát viên công ty cổ phần Kiến thức của luật sư: Cơ sở pháp lý Luật doanh nghiệp 2014 Nội dung tư vấn      Trách nhiệm của Kiểm sát viên công ty cổ phần […]

 TRÁCH NHIỆM CỦA KIỂM SÁT VIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN

Kiến thức của bạn:

      Trách nhiệm của Kiểm sát viên công ty cổ phần

Kiến thức của luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn

     Trách nhiệm của Kiểm sát viên công ty cổ phần được quy định cụ thể tại điều 168, Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

     1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

     2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

     3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

     4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.

     5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

     6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

     Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!.                                                                                                       

     Liên kết tham khảo: