Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH như thế nào?

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH như thế nào?Đánh giá bài viết Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH Kiến thức của bạn: Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm xã […]

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH như thế nào?
Đánh giá bài viết

Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH

Kiến thức của bạn:

 • Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH

    Điều 32 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy trình thu bảo hiểm xã hội cấp sổ bảo hiểm thẻ bảo hiểm 2017 quy định về trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH cho người lao động như sau:

    Thứ nhất: Đơn vị sử dụng lao động có trách nhiệm

 • Nhận hồ sơ của người lao động.
 • Kê khai hồ sơ
 • Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT hằng tháng.
 • Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

      + Đối với người lao động nộp hồ sơ thông qua đơn vị: Lập Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

      + Đối với người lao động nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH: xác nhận Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) đối với người điều chỉnh họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh, giới tính đã ghi trên sổ BHXH.

 • Ghi mã số BHXH

      + Đối với người tham gia đã được cấp mã số BHXH: ghi mã số BHXH vào các mẫu biểu tương ứng.

      + Đối với người tham gia chưa được cấp được mã số BHXH (kể cả người tham gia không nhớ mã số BHXH): phối hợp cơ quan BHXH hoặc Bưu điện Văn hóa xã để cấp mã số BHXH.

   Lưu ý: Đơn vị có thể tra cứu mã số BHXH, mã hộ gia đình của người tham gia tại địa chỉ: http://baohiemxahoi.gov.vn.

 • Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua bưu điện.
 • Đóng tiền: Nộp tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN.
 • Nhận kết quả:

    + Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu C12-TS) hằng tháng để kiểm tra, đối chiếu, nếu có sai lệch, phối hợp với cơ quan BHXH để giải quyết.

    + Thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN của người lao động (Mẫu C13-TS) để niêm yết công khai tại đơn vị.

    + Phối hợp với cơ quan BHXH/Bưu điện trả Sổ BHXH, Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH cho người lao động.

    Thứ hai: Đại lý thu/nhà trường

 • Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định.
 • Kê khai hồ sơ

     + Kê khai hồ sơ theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 27.

     + Ghi mã số BHXH: Tương tự như Tiết c Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

 • Nộp hồ sơ: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu điện.
 • Đóng tiền:

    + Thu tiền đóng BHXH của người tham gia BHXH tự nguyện; tiền đóng BHYT phần thuộc trách nhiệm đóng của người tham gia BHYT; cấp biên lai thu tiền cho người tham gia theo quy định.

    + Nộp số tiền đã thu của người tham gia cho cơ quan BHXH theo quy định.

    + Đối chiếu biên lai thu tiền và số tiền đã thu theo Mẫu C17-TS.

 • Nhận kết quả:

    + Sổ BHXH, Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH để trả cho người tham gia.

    + Danh sách người tham gia đến hạn phải đóng BHXH tự nguyện, BHYT (Mẫu D08a-TS) để thông báo và vận động đối tượng tiếp tục tham gia theo quy định.

    Thứ ba: UBND xã

 • Nhận hồ sơ

     + Hồ sơ của người tham gia theo quy định.

     + Danh sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công cách mạng do Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện chuyển đến.

 • Kê khai hồ sơ.
 • Ghi mã số BHXH.
 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu điện.
 • Nhận kết quả

     + Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH để trả cho người tham gia.

     + Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do tổ chức BHXH đóng và người đã hiến bộ phận cơ thể người để xác nhận gửi lại cơ quan BHXH.

 • Xác định, rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn theo quy định.
  Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH

  Trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH

     Thứ tư: Cơ sở trợ giúp xã hội, Cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng thương binh và người có công; Cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội

 • Nhận hồ sơ của người tham gia theo quy định.
 • Kê khai hồ sơ

     + Kê khai hồ sơ: theo quy định tại Điều 25, Khoản 4 Điều 27.

     + Ghi mã số BHXH: Tương tự như Tiết c Điểm 1.2 Khoản 1 Điều này.

 • Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc thông qua bưu điện.
 • Đóng tiền: Tổng hợp, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.
 • Nhận kết quả: Thẻ BHYT và Thông báo mã số BHXH để trả cho người tham gia.

    Thứ năm: Cơ quan quản lý đối tượng

 • Nhận và rà soát hồ sơ

     + Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) do UBND xã gửi đến.

     + Chủ trì, phối hợp với cơ quan BHXH cấp huyện rà soát, đối chiếu Danh sách người chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

 • Đóng tiền: Tổng hợp, đối chiếu, chuyển kinh phí hoặc đề nghị cơ quan tài chính chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định.
 • Chuyển Danh sách người có công với cách mạng, thân nhân người có công cách mạng cho UBND xã để làm căn cứ lập danh sách tham gia BHYT.

     Thứ sáu: Trường hợp giao dịch bằng hồ sơ điện tử thì thực hiện quy trình thu; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về trách nhiệm của doanh nghiệp khi tham gia BHXH quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.