Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG  Câu hỏi của bạn: Quy định của pháp luật hình sự  về tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề […]

TỘI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ PHÒNG NGỪA SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

 Câu hỏi của bạn:

Quy định của pháp luật hình sự  về tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

Điều 182b. Tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

 1. Người nào vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường hoặc vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.
 2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
 3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Chủ thể của tội vi phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại

 • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội là từ đủ 16 tuổi trở lên

Khách thể của tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

 • Xâm phạm quy định về quản lý chất thải nguy hại do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành gây ô nhiễm môi trường. Việc xác định các chất thải nguy hại căn cứ vào danh mục các chất thải nguy hại do nhà nước ban hành.

Mặt khách quan của tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

 • Hành vi : vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường để xảy ra sự cố môi trường hoặc vi phạm quy định về ứng phó sự cố môi trường
 • Hậu quả: làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng hoặc gây hậu quả nghiêm trọng khác

 Mặt chủ quan của tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

 • Lỗi : cố ý

Hình phạt của tội vi phạm quy định về phòng ngừa sự cố môi trường

 • Khung 1: bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến năm trăm triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
 • Khung 2 : bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
 • Khung 3: bị phạt tù từ năm năm đến mười năm.
 • Hình phạt bổ sung: có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm

         Để được tư vấn chi tiết về quy định về phòng ngừa sự cố môi trường, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Liên kết ngoài tham khảo: