Tội làm môi giới hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

TỘI LÀM MÔI GIỚI HỐI LỘ  Câu hỏi của bạn:        Quy định của pháp luật hình sự về tội làm môi giới hối lộ Câu trả lời:       Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật […]

TỘI LÀM MÔI GIỚI HỐI LỘ

 Câu hỏi của bạn:

       Quy định của pháp luật hình sự về tội làm môi giới hối lộ

Câu trả lời:

      Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi  đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc.Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

 • Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009

Nội dung tư vấn

Điều 290. Tội làm môi giới hối lộ

 1. Người nào làm môi giới hối lộ mà của hối lộ có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới mười triệu đồng hoặc dưới năm trăm nghìn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần,  thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

c) Biết của hối lộ là tài sản của Nhà nước;

d) Phạm tội nhiều lần;

đ) Của hối lộ có giá trị từ mười triệu đồng đến dưới năm  mươi triệu đồng;

e ) Gây hậu quả nghiêm trọng khác.

 1. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới ba trăm triệu đồng;

b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng khác.

4.Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm:

a) Của hối lộ có giá trị từ ba trăm triệu đồng trở lên;

b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khác.

5.Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

6.Người môi giới hối lộ mà chủ động khai báo trước khi bị phát giác, thì có thể được miễn trách nhiệm hình sự

Chủ thể của tội làm môi giới hối lộ

 • Là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Khách thể của tội làm môi giới hối lộ

 • Xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước cụ thể là hoạt động của cơ tư pháp

Mặt khách quan của tội làm môi giới hối lộ

 • Hành vi: làm môi giới hối lộ
  • Làm trung gian góp phần xác lập , thỏa thuận việc người có chức vụ quyền hạn, làm hoặc không làm một việc có lợi cho người đưa hối lộ, thỏa thuận hối lộ, chuyển của hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn
  • Của hối lộ trong là tài sản

Tội làm môi giới hối lộ theo quy định của BLHS năm 1999 sửa đổi 2009

 • Hình thức làm môi giới
  • Người môi giới có thể để hai bên gặp nhau rồi tự điều đình, thỏa thuận về hối lộ và yêu cầu của bên đưa hối lộ, sau đó nhận của hối lộ đưa lại cho người có chức vụ quyền hạn
  • Thay mặt người đưa hối lộ hoặc người nhận hối lộ thỏa thuận với người còn lại
 • Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự
  • Của hối lộ từ 2 triệu đồng trở lên
  • Dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần

Mặt chủ quan của tội làm môi giới hối lộ

 • Lỗi : cố ý
 • Động cơ : vì mục đích vụ lợi hoặc mục đích khác

Hình phạt của tội làm môi giới hối lộ

 • Khung 1: bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm
 • Khung 2: bị phạt tù từ ba năm đến mười năm
 • Khung 3: bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm
 • Khung 4: bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm
 • Hình phạt bổ sung: có thể bị phạt tiền từ một lần đến năm lần giá trị của hối lộ.

        Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

      Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

      Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo: