Tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá theo quy định

Tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá theo quy định tại Luật đất đai 2013 và Nghị định 46/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

TÍNH TIỀN THUÊ ĐẤT THÔNG QUA ĐẤU GIÁ VÀ KHÔNG ĐẤU GIÁ

Câu hỏi của khách hàng về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá.

     Xin cho tôi hỏi thuê đất thông qua hình thức đấu giá và không đấu giá thì tính tiền thuê đất như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư! 

Câu trả lời của Luật sư về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá

2. Nội dung về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá

     Không phải ai cũng có thể hiểu rõ về cách tính tiền thuê đất cụ thể mà Nhà nước đã quy định. Vì vậy ở bài viết này Luật sư chúng tôi xin cung cấp cho quý khách hàng cách tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá như sau:

2.1. Căn cứ để tính tiền thuê đất.

     Theo quy định hiện hành của Nhà nước, người sử dụng đất thì phải tiến hành nộp tiền thuê đất cho cơ quan có thẩm quyền. Và tiền thuê đất được tính căn cứ vào những yếu tố sau (Điều 3 Nghị định 46/2014/NĐ-CP):

  • Diện tích đất
  • Thời hạn cho thuê đất
  • Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm hoặc đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê. Đối với trường hợp đấu giá quyền thuê đất thì đơn giá đất chính là đơn giá trúng đấu giá.

Trong đó:

     a) Diện tích đất cho thuê chính là diện tích ghi trên quyết định cho thuê đất, trường hợp diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất lớn hơn so với diện tích trong quyết định cho thuê đất thì diện tích đất cho thuê được xác định theo diện tích ghi trong hợp đồng thuê đất. 

     b) Thời hạn cho thuê đất được xác định theo quyết định cho thuê đất, quyết định công nhận quyền sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, quyết định cho phép chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, quyết định gia hạn cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

      c) Còn đối với đơn giá sẽ tùy vào trường hợp cụ thể mà có mức tỷ lệ khác nhau. 

     Như vậy, cá nhân, hộ gia đình, tổ chức thuộc đối tượng thu tiền thuê đất thì sẽ căn cứ vào những yếu tố trên để tính tiền thuê đất. Diện tích đất và thời hạn sử dụng sẽ căn cứ theo tống số diện tích ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ở những mục tiếp theo chúng tôi xin đề cập đến đơn giá của thuê đất trong từng trường hợp cụ thể.

2.2. Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá.

     Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất tính thu tiền thuê đất.

     Tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất một năm là 1%, trừ một số trường hợp tại điểm a, khoản 1 Điều 4 Nghị định 46/2014:

– Đất thuộc đô thị, trung tâm thương mại, dịch vụ, đầu mối giao thông, khu dân cư tập trung có khả năng sinh lợi đặc biệt, có lợi thế trong việc sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh, thương mại và dịch vụ thì căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối đa không quá 3%.

– Đất thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sử dụng làm mặt bằng sản xuất kinh doanh của dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư, lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư theo quy định của pháp luật, căn cứ vào thực tế địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tỷ lệ phần trăm (%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất một năm nhưng tối thiểu không thấp hơn 0,5%.

     Giá đất được quy định theo khung giá đất của cơ quan Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật Đất Đai 2013.

Tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá

2.3. Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm qua hình thức đấu giá.

     Đơn giá của thuê đất trả tiền hàng năm chính là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn 01 năm. Trường hợp đơn giá sau khi sử dụng ổn định được 10 năm thì sẽ quay ề trả tiền thu đất hàng năm không thông qua hình thức đấu giá với đơn giá không quá 30% đơn giá.

2.4. Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không qua hình thức đấu giá.

     Đơn giá thuê đất hàng năm = Tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) Giá đất của thời hạn thuê đất (tương tư như trên quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 172 và khoản 3 Điều 189 Luật Đất Đai) với mức tỷ lệ phần trăm là 1%.

     Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất.

     => Như vậy đơn giá thuê đất = 1% x giá đất cụ thể đã được xác định theo các phương pháp nên trên.

2.5. Đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê qua hình thức đấu giá.

     Đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê qua hình thức đấu giá là đơn giá trúng đấu giá của thời hạn thuê đất. Mức giá khởi điểm quy định tại điểm b khoản 4 Điều 4 Nghị định 46/2014/NĐ-CP về Giá đất cụ thể được xác định theo các phương pháp so sánh trực tiếp, chiết trừ, thu nhập, thặng dư quy định tại Nghị định của Chính phủ về giá đất áp dụng trong các trường hợp sau:

b) Xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

     Như vậy người thuê đất sẽ có thể nhận biết được cách tính tiền thuê đất thông qua các hình thức đấu giá và không đấu giá hiện nay. Quan trọng nhất khách hàng phải biết xác định đơn giá và giá đất cụ thể của mình trong thời hạn thuê để làm căn cứ chính xác khi tính tiền thuê đất. Để nắm rõ hơn khách hàng có thể xem thêm bài viết dưới đây để năm bắt thông tin:

     Để được tư vấn chi tiết về tính tiền thuê đất thông qua đấu giá và không đấu giá theo quy định quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Phạm Phương