Tin tức nổi bật

Tải Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc áp dụng một số quy định tại chương các tội xâm phạm sỡ hữu

Tải Thông tư liên tịch 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP về việc áp dụng một số quy định tại chương các tội xâm phạm sỡ hữu

BỘ CÔNG AN-BỘ TƯ PHÁP-TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO-VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2001/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTP                                                  Hà Nội , ngày 25 tháng 12 năm 2001   THÔNG TƯ LIÊN TỊCH CỦA TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO, VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO,

Xem tiếp »

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao

Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao

THỦ TỤC CHỨNG NHẬN LÃNH SỰ TẠI BỘ NGOẠI GIAO Kiến thức của bạn:       Trình tự, thủ tục chứng nhận lãnh sự tại Bộ Ngoại giao. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 111/2011/NĐ-CP về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự Thông tư 01/2012/TT-BNG hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa

Xem tiếp »

Quy định của pháp luật về sử dụng trang phục dân quân tự vệ

Quy định của pháp luật về sử dụng trang phục dân quân tự vệ

SỬ DỤNG TRANG PHỤC DÂN QUÂN TỰ VỆ Kiến thức của bạn:       Quy định của pháp luật về sử dụng trang phục dân quân tự vệ. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 04/2015/TT-BQP quy định quản lý, sử dụng trang phục dân quân tự vệ Nội dung tư vấn về sử dụng trang phục dân quân tự vệ      1. Thời gian sử dụng trang phục dân quân tự vệ      Theo quy định tại Điều 6 Thông tư

Xem tiếp »

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long

PHÍ THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Kiến thức của bạn:      Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Long Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật đất đai 2013; Nghị quyết số 57/2017 NQ-HĐND; Nghị quyết 90/2017 NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 57/2017 NQ-HĐND Nội dung kiến thức về phí thẩm định hồ sơ cấp

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Kiên Giang theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Kiên Giang theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Kiên Giang Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Kiên Giang Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Kiên Giang      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Khánh Hòa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Khánh Hòa theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Khánh Hòa Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Khánh Hòa Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Khánh Hòa      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng bảo

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hưng Yên     1. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Người muốn hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi bạn có hộ khẩu thường trú hoặc

Xem tiếp »

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

Tải mẫu đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHO PHÉP CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh (thành phố) …………….. - Tên doanh nghiệp:

Xem tiếp »

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

Tải mẫu hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN  Ban hành kèm theo Nghị định 76/2018 NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2015 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  --------------- …………, ngày ….. tháng ….. năm ……. HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG TOÀN BỘ DỰ ÁN (HOẶC MỘT PHẦN DỰ ÁN) Số ………./HĐKT Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 25 tháng 11 năm

Xem tiếp »

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hải Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hải Dương theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hải Dương Kiến thức của bạn: Nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hải Dương Kiến thức của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật bảo hiểm xã hội 2014 Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm xã hội ở Hải Dương      1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần      Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định tại khoản 2 điều 60 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Theo đó, mức hưởng bảo

Xem tiếp »
Trang 1 của 16912345...102030...Cuối »