Tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006

Tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 20065 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA ĐẤT GIÃN DÂN TỪ NĂM 20062 Câu hỏi của bạn về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006:3 Câu trả lời của Luật sư về […]

Tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006
5 (100%) 1 vote

TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI MUA ĐẤT GIÃN DÂN TỪ NĂM 2006

Câu hỏi của bạn về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư giải đáp: Tôi có mua một lô đất giãn dân từ năm 2006. Đến nay tôi muốn xin cấp sổ đỏ thì bên cán bộ có nói là tôi phải nộp tiền sử dụng đất. Liệu tiền sử dụng đất mà tôi phải nộp là bao nhiêu?

Câu trả lời của Luật sư về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006; chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006 như sau:

1. Căn cứ pháp lý về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006:

2. Nội dung tư vấn về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006:

     Việc cán bộ thông báo rằng bạn phải nộp tiền sử dụng đất có nghĩa là tại thời điểm 2006, bạn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Trường hợp của bạn được hướng dẫn theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

2.1. Trường hợp tiền sử dụng đất đã được xác định và thông báo vào năm 2006

     Trường hợp 1: Xác định tiền sử dụng đất và thông báo theo đúng quy định của pháp luật tại thời điểm năm 2006

     Đối với trường hợp này, bạn tiếp tục nộp tiền sử dụng đất theo đúng thông báo vào năm 2006 và phải nộp tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật thuế hiện tại.

     Trường hợp 2: Xác định tiền sử dụng đất và thông báo không đúng quy định của pháp luật tại thời điểm năm 2006.

     Đối với trường hợp này xử lý như sau:

  • Cơ quan thuế xác định lại đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
  • Hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền sử dụng đất bổ sung (nếu có) vào ngân sách nhà nước
  • Không áp dụng phạt chậm nộp đối với khoản thu bổ sung này trong thời gian trước khi được xác định lại.

     Đối với số tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và thông báo trước khi xác định lại, hộ gia đình, cá nhân được tiếp tục thực hiện theo số đã thông báo, trường hợp nộp chưa đủ thì nay phải nộp số còn thiếu và tiền chậm nộp tiền sử dụng đất.

Tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006

Tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006

2.2. Trường hợp chưa có thông báo nộp tiền sử dụng đất

     Đối với trường hợp này, nếu bạn chưa nộp hoặc đã nộp một phần tiền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất đã tạm nộp được quy đổi ra diện tích đất đã nộp tiền sử dụng đất (đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính) tại thời điểm có quyết định giao đất.

     Phần diện tích đất còn lại phải nộp tiền sử dụng đất theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất và xử lý việc chậm nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp này như sau: 

  • Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất có nguyên nhân chủ quan từ hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về quản lý thuế phù hợp với từng thời kỳ. 
  • Trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụng đất không có nguyên nhân chủ quan từ hộ gia đình, cá nhân thì hộ gia đình, cá nhân không phải nộp số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất. 
  • Khoản chậm nộp số tiền sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định giao đất tới thời điểm chính thức được thông báo nộp tiền vào ngân sách nhà nước theo tỷ lệ % thu tiền chậm nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật phù hợp với từng thời kỳ.

     Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích được giao quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP tại thời điểm có quyết định giao đất.

     Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn về tiền sử dụng đất khi mua đất giãn dân năm 2006, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.