Thuế

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ TRONG TRƯỜNG HỢP TẠM NGỪNG KINH DOANH     Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số

Xem tiếp »

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình

THỦ TỤC CHẤM DỨT HIỆU LỰC MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI HỘ KINH DOANH     Kiến thức của bạn:      Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NỘP THUẾ LÀ TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHẤU TRỪ NỘP THAY CHO NHÀ THẦU, NHÀ THẦU PHỤ NƯỚC NGOÀI     Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký mã số thuế đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu. Kiến thức của Luật sư: Căn

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ CỦA DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP   Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thuế của doanh nghiệp mới thành lập. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 139/2016 Thông tư 302/2016/TT-BTC Thông tư 156/2013/TT-BTC Thông tư 78/2014/TT-BTC Nội dung tư vấn:     1.Kê khai và nộp lệ phí môn bài: Khai lệ phí môn bài:       Theo Điều 5 Khai và nộp lệ

Xem tiếp »

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế

THỦ TỤC CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ   Kiến thức của bạn:      Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế Kiến thức của Luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế

Xem tiếp »

Có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng qua cơ quan thuế không?

Có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng qua cơ quan thuế không?

CÓ PHẢI ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG QUA CƠ QUAN THUẾ KHÔNG?   Kiến thức của bạn:    Có phải đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng qua cơ quan thuế không? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 219/2013 TT-BTC Thông tư 173/2016 TT-BTC Thông tư 173/2016 TT-BTC Nội dung tư vấn:      Theo khoản 3 Điều 15 thông tư 219/2013 TT-BTC quy định:      “3. Chứng từ

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG   Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký thông tin tài khoản ngân hàng Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp Thông tư số 20/2015 TT-BKH-ĐT hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 173/2016 TT-BTC Nội dung tư vấn:      Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thông

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế của tổ chức kinh tế

Thủ tục đăng ký mã số thuế của tổ chức kinh tế

ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ   Kiến thức của bạn:    Thủ tục đăng ký mã số thuế của tổ chức kinh tế, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc) Kiến thức của Luật sư:       Căn cứ pháp lý: Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính. Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng

Xem tiếp »

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ HỘ KINH DOANH Kiến thức của bạn:      Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư:      Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các

Xem tiếp »

Thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật hiện hành

Thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật hiện hành

THỦ TỤC KHÔI PHỤC MÃ SỐ THUẾ   Kiến thức của bạn:       Thủ tục khôi phục mã số thuế theo quy định pháp luật hiện hành Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 95/2016/TT-BTC Luật Quản lý thuế năm 2006 Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế; Nội dung tư vấn:       Căn cứ vào Điều 20. Khôi phục mã số thuế - Thông tư 95/2016/TT-BTC quy

Xem tiếp »
Trang 7 của 7« Đầu...34567