Thuế

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào?

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào?

NGƯỜI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN KHI NÀO?   Kiến thức của bạn:      Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 51/2010 NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ Thông tư 39/2014 Nội dung tư vấn:     Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa dịch vụ các loại hóa đơn theo

Xem tiếp »

Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt thế nào?

Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt thế nào?

LẬP HÓA ĐƠN SAI THỜI ĐIỂM BỊ PHẠT THẾ NÀO?   Kiến thức của bạn:      Lập hóa đơn sai thời điểm bị phạt thế nào? Kiến thức của Luật sư:      Căn cứ pháp lý: Thông tư 10/2014/TT-BTC      Nội dung tư vấn:      Theo khoản 3 Điều 11 Thông tư 10/2014 quy định như sau:       “ 3. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi: a) Lập hóa đơn không đúng thời điểm.    

Xem tiếp »

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào?

Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định như thế nào?

XỬ LÝ THU HỒI HÓA ĐƠN ĐÃ LẬP ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO? Kiến thức của bạn:       Xử lý thu hồi hóa đơn đã lập được quy định  như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 51/2010 NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ Thông tư 39/2014 hướng dẫn nghị định 51/2010 Nội dung tư vấn:       Căn cứ vào Điều 17 Nghị định 51/2010 quy định như sau:       “Điều 17.

Xem tiếp »

Vi phạm đặt in hóa đơn bị xử lý thế nào?

Vi phạm đặt in hóa đơn bị xử lý thế nào?

VI PHẠM ĐẶT IN HÓA ĐƠN BỊ XỬ LÝ THẾ NÀO?   Kiến thức của bạn:      Đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo tổ chức, doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý:   Nghị định 49/2016/NĐ- CP sửa đổi nghị định 109/2013 NĐ- CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa

Xem tiếp »

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần

CÔNG TY HỢP NHẤT LÀ CÔNG TY CỔ PHẦN   Kiến thức của Luật sư:      Thành lập mới công ty hợp nhất là công ty cổ phần Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế. Nội dung tư vấn:     Theo quy định tại Điều 194 Luật doanh nghiệp 2014: Hai hoặc một số công ty (sau đây là công ty

Xem tiếp »

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

Công ty được chia là công ty TNHH 1 thành viên

CÔNG TY ĐƯỢC CHIA LÀ CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN Kiến thức của Luật sư:        Thành lập mới công ty được chia là  Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên. Kiến thức của bạn: Căn cứ pháp lý: Luật doanh nghiệp 2014 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp Thông tư 95/2016/ TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế Nội dung tư vấn:       Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 công ty TNHH

Xem tiếp »

Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào?

KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Kiến thức của bạn:     Khai thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy

Xem tiếp »

Khai thuế môn bài được quy định như thế nào?

Khai thuế môn bài được quy định như thế nào?

KHAI THUẾ MÔN BÀI   Kiến thức của bạn:      Khai thuế môn bài được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng bất động sản

KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG BẤT ĐỘNG SẢN   Kiến thức của bạn:      Khai thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, cá nhân có thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản tại Việt Nam. Kiến thức của Luật sư:       Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KINH DOANH NỘP THUẾ KHOÁN   Kiến thức của bạn :      Thủ tục khai thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán Kiến thức của Luật sư : Căn cứ pháp lý : Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ quy định

Xem tiếp »
Trang 4 của 8« Đầu...23456...Cuối »