Thuế

Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự

Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự

QUY TRÌNH THỤ LÝ ĐƠN KHỞI KIỆN VỤ ÁN DÂN SỰ   Kiến thức của bạn:       Quy trình thụ lý đơn khởi kiện vụ án dân sự theo quy định mới nhất Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Bộ Luật Tố tụng dân sự 2015 Nội dung tư vấn: Nộp đơn khởi kiện:       Nộp đơn khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết        Theo khoản 4 Điều 189 Bộ Luật TTDS 2015 quy định đơn khởi

Xem tiếp »

Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

KHAI PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   Kiến thức của bạn:      Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm

Xem tiếp »

Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

Thủ tục khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

KHAI QUYẾT TOÁN PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN   Kiến thức của bạn:      Khai quyết toán phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI HÃNG VẬN TẢI NƯỚC NGOÀI   Kiến thức của bạn:      Thủ tục khai thuế đối với hãng vận tải nước ngoài Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về

Xem tiếp »

Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài

KHAI THUẾ ĐỐI VỚI TÁI BẢO HIỂM NƯỚC NGOÀI Kiến thức của bạn:      Thủ tục khai thuế đối với tái bảo hiểm nước ngoài Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định

Xem tiếp »

Doanh nghiệp lỗ bao nhiêu năm thì bị tuyên bố phá sản

Doanh nghiệp lỗ bao nhiêu năm thì bị tuyên bố phá sản

DOANH NGHIỆP LỖ BAO NHIÊU NĂM THÌ BỊ TUYÊN BỐ PHÁ SẢN   Câu hỏi của bạn:    Xin chào Luật sư,    Hiện tại, doanh nghiệp tôi bị lỗ 3 năm liên tiếp. Vậy xin hỏi Luật sư doanh nghiệp tôi có phải bị tuyên bố phá sản không?     Tôi xin chân thành cảm ơn, Câu trả lời của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật phá sản năm 2014 Nội dung tư vấn:      Căn cứ vào Điều 4 Luật phá sản 2014 quy định như

Xem tiếp »

Doanh nghiệp được phép lỗ bao nhiêu năm?

Doanh nghiệp được phép lỗ bao nhiêu năm?

DOANH NGHIỆP ĐƯỢC PHÉP LỖ BAO NHIÊU NĂM?   Kiến thức của bạn:      Doanh nghiệp được phép lỗ bao nhiêu năm? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 78/2014 TT-BTC Thông tư 96/2015 TT-BTC Nội dung tư vấn:       Căn cứ vào Điều 9 Thông tư 78/2014 quy định cụ thể như sau:      “ Điều 9. Xác định lỗ và chuyển lỗ Lỗ phát sinh trong kỳ tính thuế là số chênh lệch âm về thu

Xem tiếp »

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ

THỜI ĐIỂM XUẤT HÓA ĐƠN GTGT KHI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ   Kiến thức của bạn:      Thời điểm xuất hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, dịch vụ được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 39/2014 hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010 ngày 14 tháng 5 năm 2010 và nghị định số 04/2014 ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng

Xem tiếp »

Cách viết hóa đơn GTGT được quy định như thế nào?

Cách viết hóa đơn GTGT được quy định như thế nào?

CÁCH VIẾT HÓA ĐƠN GTGT ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?   Kiến thức của bạn:      Cách viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa dịch vụ được quy định như thế nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Thông tư 39/2014 hướng dẫn nghị định 51/2010 NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ Thông tư 26/2015 TT-BTC Nội dung tư vấn: Tiêu thức: “ Ngày tháng năm” lập hóa đơn    

Xem tiếp »

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào?

Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào?

NGƯỜI BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN KHI NÀO?   Kiến thức của bạn:      Người bán hàng hóa, dịch vụ phải lập hóa đơn khi nào? Kiến thức của Luật sư: Căn cứ pháp lý: Nghị định 51/2010 NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng cung ứng dịch vụ Thông tư 39/2014 Nội dung tư vấn:     Tổ chức, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa dịch vụ các loại hóa đơn theo

Xem tiếp »
Trang 3 của 712345...Cuối »