Thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là bao nhiêu?

THUẾ SUẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP Kiến thức của bạn: Thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là bao nhiêu? Kiến thức của Luật sư: Cơ sở pháp lý: Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất […]

THUẾ SUẤT TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

Kiến thức của bạn:

Thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010;
  • Thông tư 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Nội dung kiến thức về thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

     Thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được quy định tại Điều 7 Luật thuế SDĐPNN 2010 và hướng dẫn chi tiết tại Điều 7 Thông tư 153/2011/TT-BTC, cụ thể:

     1. Thuế suất đối với đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần được quy định như sau:

Bậc thuế

Diện tích đất tính thuế (m2)

Thuế suất (%)

1

Diện tích trong hạn mức

0,03

2

Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức

0,07

3

Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức

0,15

    2. Hạn mức đất ở làm căn cứ tính thuế là hạn mức giao đất ở mới theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Trường hợp đất ở đã có hạn mức theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thì áp dụng như sau:

a) Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành thấp hơn hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức giao đất ở mới để làm căn cứ tính thuế;

b) Trường hợp hạn mức đất ở theo quy định trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành cao hơn hạn mức giao đất ở mới thì áp dụng hạn mức đất ở cũ để làm căn cứ tính thuế.

Ngoài ra có thể tham khảo bài viết: Hạn mức đất ở tính thuế đất ở hàng năm được xác định như thế nào?

    3. Đất ở nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư, công trình xây dựng dưới mặt đất áp dụng mức thuế suất 0,03%.

     4. Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp áp dụng mức thuế suất 0,03%.

     5. Đất phi nông nghiệp quy định tại Điều 3 của Luật này sử dụng vào mục đích kinh doanh áp dụng mức thuế suất 0,03%.

     6. Đất sử dụng không đúng mục đích, đất chưa sử dụng theo đúng quy định áp dụng mức thuế suất 0,15%. Trường hợp đất của dự án đầu tư phân kỳ theo đăng ký của nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì không coi là đất chưa sử dụng và áp dụng mức thuế suất 0,03%.

     7. Đất lấn, chiếm áp dụng mức thuế suất 0,2% và không áp dụng hạn mức. Việc nộp thuế không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất lấn, chiếm.

     Trên đây là quy định của pháp luật về vấn thuế suất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                         

Liên kết tham khảo: