Thủ tục xét tuyển công chức theo quy định của pháp luật

Thủ tục xét tuyển công chức theo quy định của pháp luậtĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 THỦ TỤC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC2 Nội dung tư vấn về thủ tục xét tuyển công chức2.1 1. Nội dung xét tuyển công chức 2.1.1 2. Cách tính điểm xét tuyển công chức2.1.1.1 3. […]

Thủ tục xét tuyển công chức theo quy định của pháp luật
Đánh giá bài viết

THỦ TỤC XÉT TUYỂN CÔNG CHỨC

Kiến thức của bạn:

     Thủ tục xét tuyển công chức theo quy định của pháp luật

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

  • Luật cán bộ, công chức 2008;
  • Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Nội dung tư vấn về thủ tục xét tuyển công chức

1. Nội dung xét tuyển công chức

  • Xét kết quả học tập của người dự tuyển.
  • Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

2. Cách tính điểm xét tuyển công chức

     Điều 13 Nghị định 24/2010 NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định cách tính điểm xét tuyển công chức như sau:

  • Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.
  • Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các bài thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển, được quy đổi theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
  • Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 1.
Thủ tục xét tuyển công chức

Thủ tục xét tuyển công chức

     Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức được quy định như sau:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

     Trường hợp người dự xét tuyển có trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng căn cứ kết quả học tập trong hồ sơ của người dự xét tuyển và điểm phỏng vấn về chuyên môn, nghiệp vụ để tính điểm.

3. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức

     Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;
  • Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

     Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm học tập cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm học tập bằng nhau thì người có điểm tốt nghiệp cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn chưa xác định được người trúng tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

     Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển công chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục xét tuyển công chức, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hành chính miễn phí 24/7: 1900 6500  hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Trân trọng /./.