Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu theo quy định hiện hành

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu theo quy định hiện hànhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu2 Nội dung tư vấn về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu2.1      1. Đối tượng tham gia bảo hiểm […]

Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu theo quy định hiện hành
Đánh giá bài viết

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

Kiến thức của bạn:

     Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

Kiến thức của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định 595/QĐ-BHXH

Nội dung tư vấn về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

     1. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

     Theo Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu như sau:

     ” 1.1. Người làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa đơn vị với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

     1.2. Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ ngày 01/01/2018);

     1.3. Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và viên chức;

     1.4. Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu đối với trường hợp BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân bàn giao cho BHXH tỉnh;

     1.5. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

     1.6. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

     1.7. Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc được áp dụng đối với các hợp đồng sau:

     a) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức sự nghiệp được phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

     b) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu hoặc tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài có đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;

     c) Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề với doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề;

     d) Hợp đồng cá nhân.

     1.8. Người hưởng chế độ phu nhân hoặc phu quân tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quy định tại Khoản 4 Điều 123 Luật BHXH;

     1.9. Người lao động quy định tại các Điểm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 và 1.6 Khoản này được cử đi học, thực tập, công tác trong và ngoài nước mà vẫn hưởng tiền lương ở trong nước thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc;”

     Ngoài ra, những người lao động làm việc từ 2 nơi trở lên thì: đóng BHXH, BHTN theo HĐLĐ giao kết đầu tiên, đóng BHYT theo HĐLĐ có mức tiền lương cao nhất và trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng DN phải tham bảo hiểm.

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

     2. Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu

     Căn cứ vào Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH, để hoàn thiện thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu thì đơn vị sử dụng lao động và người lao động cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

     – Người lao động

     + Đối với người lao động đang làm việc tại đơn vị:

     * Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

     * Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03.

     + Đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại Tiết a, c và d Điểm 1.7 Khoản 1 Điều 4:

     * Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

     * Hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

     – Đơn vị sử dụng lao động

     + Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

     + Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

     + Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

     + Hợp đồng lao động.

     + Thang lương bảng lương.

     Nơi nộp hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu tại bộ phận một cửa của cơ quan Bảo hiểm xã hội quận/huyện nơi công ty có trụ sở hoặc nộp qua mạng.

     Để được tư vấn chi tiết về tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc lần đầu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./