Thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu

Thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu theo quy định 2020 được thực hiện theo trình tự các bước quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP

TÁCH THỬA TẶNG CHO ĐẤT TỪ ÔNG SANG CHÁU

Câu hỏi của bạn về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu:

     Thưa Luật sư, cho tôi hỏi bây giờ tôi được ông nội cho 1 mảnh đất. Nhưng muốn sang tên và tách lô đất đó thành 2 mảnh thì như thế nào? Và cần những giấy tờ gì? Và khoản phí tách thửa là bao nhiêu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu:

     Tặng cho quyền sử dụng đất ở là sự thỏa thuận giữa bên tặng cho và bên được tặng cho; theo đó bên tặng cho chuyển giao quyền sử dụng đất cùng diện tích đất tặng cho bên được tặng cho và giấy tờ có liên quan đến tặng cho quyền sử dụng đất ở. Mặt khác, khi tặng cho một phần quyền sử dụng đất thì việc tách thửa cũng sẽ được đặt ra. 

2.1 Điều kiện để tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu

     Theo quy định tại Khoản 31 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai quy định về điều kiện hạn mức tối thiểu khi thực hiện tách thửa như sau:

Điều 43d. Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với từng loại đất cho phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

     Bên cạnh đó, tại Điều 188 Luật đất đai 2013 có quy định về điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Ngoài các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, người sử dụng đất khi thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất còn phải có đủ điều kiện theo quy định tại các điều 189, 190, 191, 192, 193 và 194 của Luật này.

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

     Như vậy, ông nội bạn muốn tặng cho quyền sử dụng đất cho bạn thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ, sổ hồng,…);
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất (bạn có thể xem thời hạn sử dụng đất được ghi nhận trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất);
 • Khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại nơi có đất;
 • Việc tặng cho phải được đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu

2.2 Thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu

      Theo quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

     Theo quy định tại điểm a, d Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định về Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

…..

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại ủy ban nhân dân cấp xã;

     Như vậy, để thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất từ ông nội sang cháu cần tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Thực hiện đo vẽ, lập hồ sơ kỹ thuật thửa đất; 

Bước 2: Xin công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa đất. Bạn cần nộp 01 bộ hồ sơ gồm có các loại giấy tờ sau đây đến Văn phòng đăng ký đất đai để xin công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa đất:

 • Hồ sơ kĩ thuật thửa đất;
 • Đơn đề nghị tách thửa đất (theo mẫu);
 • Bản sao GCN quyền sử dụng đất;
 • Bản sao giấy tờ tùy thân của hai bên: chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu…

Bước 3: Lập hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

     Sau khi có công văn chấp thuận đủ điều kiện tách thửa đất, bạn và ông nội cùng nhau đến các tổ chức công chứng hoặc UBND cấp xã nơi có đất để thực hiện công chứng/ chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;

Bước 4: Thực hiện tách thửa đất và sang tên sổ đỏ

     Sau khi hợp đồng đã được công chứng/chứng thực bạn cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ để tiến hành thủ tục tách thửa đất và sang tên sổ đỏ. Hồ sơ gồm có các loại giấy tờ:

 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã công chứng/ chứng thực;
 • Đơn đăng kí biến động đất đai; Đơn đề nghị tách thửa đất (theo mẫu);
 • Bản gốc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp;
 • Hồ sơ kỹ thuật thửa đất;
 • Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu bản sao chứng thực, giấy tờ chứng minh quan hệ nhân thân của hai ông cháu;

Hồ sơ được nộp tại cơ quan có thẩm quyền là Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất.

Bước 5: Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả.

tách thửa đất tặng cho từ ông sang cháu

2.3 Nghĩa vụ tài chính khi tách thửa đất tặng cho từ ông sang cháu

 • Thuế thu nhập từ quà tặng là bất động sản. Khoản 4, Điều 4 luật thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định về trường hợp được miễn thuế:

4. Thu nhập từ nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.

     Như vậy, thu nhập từ việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa ông bạn và bạn là thu nhập được miễn thuế. Do vậy, khi tiến hành thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ông bạn sang cho bạn thì sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 • Lệ phí trước bạ, quy định tại khoản 10 Điều 9 Nghị định 160/2016/NĐ-CP quy định về trường hợp được miễn lệ phí trước bạ thì:

10. Nhà, đất nhận thừa kế hoặc là quà tặng giữa: Vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau nay được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Do đó, trong trường hợp này sẽ được miễn lệ phí trước bạ.

 • Ngoài ra, bạn sẽ phải nộp các loại phí và lệ phí khác theo quy định của từng địa phương: lệ phí cấp GCN, phí thẩm định hồ sơ cấp GCN….

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thủ tục tách thửa tặng cho đất từ ông sang cháu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Nguyễn Quân