Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành

Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành. Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Phân chia...

THỦ TỤC PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ

Kiến thức cho bạn:

     Thủ tục phân chia di sản thừa kế theo pháp luật hiện hành.

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lí:

Nội dung tư vấn về thủ tục phân chia di sản thừa kế

     1. Phân chia di sản thừa kế được tiến hành khi nào?

      Kể từ thời điểm mở thừa kế, người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản thừa kế. Phân chia di sản thừa kế bao gồm phân chia di sản thừa kế theo pháp luật và phân chia di sản thừa kế theo di chúc.

     a. Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

     Việc phân chia di sản thừa kế theo di chúc chỉ được tiến hành khi di chúc có hiệu lực pháp luật và di chúc phải đảm bảo các điều kiện hợp pháp quy định tại Điều 630 BLDS. Di sản phải được chia theo đúng ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác ( Khoản 1 Điều 659 BLDS). Tuy nhiên cần lưu ý người được thừa kế di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc quy định tại Điều 644 BLDS:

     “1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

     a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

     b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

     2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.”

     b. Phân chia di sản theo pháp luật

     Trong trường hợp một người chết không để lại di chúc thì di sản của người đó sẽ được chia theo quy định của pháp luật về “thừa kế theo pháp luật”, phân chia theo hàng thừa kế. Theo quy định tại Điều 651 BLDS thì những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau; những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản. 

     Trong trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống (Điều 652 BLDS về thừa kế thế vị).

     Ngoài ra việc phân chia di sản thừa kế theo pháp luật còn được tiến hành theo quy định tại Điều 660 BLDS như sau:

     “1. Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.

     2. Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.”

Thủ tục phân chia di sản thừa kế

Thủ tục phân chia di sản thừa kế

     2. Thủ tục phân chia di sản thừa kế

      Sau khi phân chia, tài sản sẽ được chia cụ thể cho từng người được hưởng thừa kế theo di chúc hoặc từng người thuộc hàng thừa kế, mỗi người đều có quyền riêng đối với tài sản mà mình được hưởng.

      Việc tiến hành phân chia di sản thừa kế được thực hiện tại UBND hoặc Phòng công chứng/Văn phòng công chứng. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành kê khai, kiểm tra hiệu lực pháp luật của di chúc, kiểm tra các giấy tờ, tài liệu về tài sản, giấy tờ tài liệu về nhân thân người chết, giấy tờ nhân thân của những người thuộc diện hưởng thừa kế… Khi đã hoàn tất những thủ tục trên thì tiến hành niêm yết công khai về việc thụ lý công chứng hoặc chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản. Trong thời gian niêm yết công khai, nếu không có tranh chấp hoặc ý kiến phản đối của người thứ ba bất kỳ về việc phân chia di sản thì tiến hành thủ tục phân chia di sản. Sau khi hoàn tất thủ tục phân chia di sản, những người thừa kế nộp hồ sơ tại các cơ quan có thẩm quyền để đăng ký sang tên tài sản thừa kế đối với những tài sản cần thiết.

     3. Hồ sơ phân chia di sản thừa kế 

  • Giấy tờ chứng minh tài sản của người để lại di sản thừa kế;
  • Giấy chứng tử của người để lại di sản thừa kế;
  • Giấy tờ nhân thân của những người được hưởng thừa kế;
  • Bản sao di chúc (đối với chia di sản thừa kế theo di chúc);

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục phân chia di sản thừa kế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.