Thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao độngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thủ tục nộp tiền ký quỹ2 Nội dung tư vấn về thủ tục nộp tiền ký quỹ2.1     1. Sử dụng tiền ký quỹ2.1.1       2. Thủ tục nộp tiền […]

Thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Đánh giá bài viết

Thủ tục nộp tiền ký quỹ

Kiến thức của bạn:

  • Thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động

Nội dung tư vấn về thủ tục nộp tiền ký quỹ

    1. Sử dụng tiền ký quỹ

     Điều 15 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động quy định về sử dụng tiền ký quỹ như sau:

     Tiền ký quỹ được sử dụng để thanh toán tiền lương hoặc bồi thường cho người lao động thuê lại trong trường hợp doanh nghiệp cho thuê vi phạm hợp đồng lao động với người lao động thuê lại hoặc gây thiệt hại do không bảo đảm về quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động thuê lại.

Thủ tục nộp tiền ký quỹ

Thủ tục nộp tiền ký quỹ

      2. Thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động

      Điều 16 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động quy định về thủ tục nộp tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

      Thứ nhất: Doanh nghiệp cho thuê phải nộp tiền ký quỹ là 2.000.000.000 đồng tại ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp cho thuê mở tài khoản giao dịch chính (sau đây viết tắt là ngân hàng).

      Thứ hai: Doanh nghiệp cho thuê thực hiện thủ tục nộp tiền ký quỹ theo đúng quy định của ngân hàng và tuân thủ quy định của pháp luật. Sau khi doanh nghiệp cho thuê hoàn thành thủ tục và nộp tiền, ngân hàng cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh cho thuê lại lao động cho doanh nghiệp.

       Thứ ba: Khi doanh nghiệp cho thuê có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp cho thuê thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ phù hợp với những nội dung quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan. 

       Thứ tư: Hợp đồng ký quỹ phải có tối thiểu các nội dung sau: 

  • Tên, địa chỉ, người đại diện của doanh nghiệp cho thuê và của ngân hàng nhận ký quỹ; 
  • Số tiền ký quỹ; 
  • Lãi suất tiền gửi ký quỹ; 
  • Trả lãi tiền ký quỹ; 
  • Sử dụng tiền ký quỹ; 
  • Rút tiền ký quỹ; 
  • Hoàn trả tiền ký quỹ; 
  • Trách nhiệm của các bên liên quan.
     3. Lãi suất từ tiền ký quỹ

     Điều 17 Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn bộ luật lao động cấp phép thuê lại lao động quy định về lãi suất từ tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động như sau:

     Thứ nhất: Doanh nghiệp cho thuê được hưởng lãi suất từ tiền ký quỹ theo thỏa thuận với ngân hàng.

     Thứ hai: Doanh nghiệp cho thuê được ngân hàng nhận ký quỹ trả lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ theo mức lãi suất do hai bên thỏa thuận phù hợp với quy định về lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam của Ngân hàng Nhà nước trong từng thời kỳ. 

     Thứ ba: Trên cơ sở thỏa thuận về lãi suất từ tiền ký quỹ được ghi trong hợp đồng ký quỹ giữa doanh nghiệp cho thuê và ngân hàng nhận ký quỹ, ngân hàng tính lãi cho số dư tiền gửi ký quỹ và trả cho doanh nghiệp cho thuê theo thỏa thuận.

   Để được tư vấn về thủ tục nộp tiền ký quỹ chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn.