Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán

Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán...Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn,...

THỦ TỤC KHAI THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN LÀ CHỨNG KHOÁN

 

Kiến thức của bạn:

     Khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán trong trường hợp góp vốn bằng chứng khoán

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

 • Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012;
 • Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;
 • Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ;
 • Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/7/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Nội dung tư vấn:

     Trong thời hạn 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp, cá nhân góp vốn bằng chứng khoán chuẩn bị hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán khi chuyển nhượng, gửi đến cơ quan Thuế quản lý doanh nghiệp có vốn góp.

 1. Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán

 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu số 12/KK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC;
 • Bản chụp Hợp đồng góp vốn.
 1. Nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn là chứng khoán

 • Người nộp thuế nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc gửi bằng văn bản điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.
 • Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
khai thuế thu nhập cá nhân

khai thuế thu nhập cá nhân

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

      Thông báo số thuế phải nộp  mẫu số 12-1/TB-TNCN  đối với trường hợp chuyển nhượng chứng khoán ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC .

       Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

     >>> Thủ tục khai thuế thu nhập cá nhân do chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng bất động sản.

    >>>   Khai thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng vốn, trong trường hợp góp vốn bằng phần vốn góp.

      Luật Toàn Quốc mong là những gì chúng tôi tư vấn nêu trên sẽ giúp cho quý khách có thêm những kiến thức tốt nhất về lĩnh lực vực pháp luật. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí 24/7: 19006500 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi qua Email:lienhe@luattoanquoc.com

     Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách. 

     Trân trọng!

     Liên kết tham khảo: