Thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015

Thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015Đánh giá bài viết GIÁM ĐỐC THẨM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ  NĂM 2015 Câu hỏi của bạn: Thưa luật sư, tôi muốn biết thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của […]

Thủ tục giám đốc thẩm theo quy định của BLTTHS năm 2015
Đánh giá bài viết

GIÁM ĐỐC THẨM THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ  NĂM 2015

Câu hỏi của bạn:

Thưa luật sư, tôi muốn biết thủ tục giám đốc thẩm bản án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015?

Câu trả lời:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn

 Giám đốc thẩm là gì?

    Giám đốc thẩm là xem xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có những vi phạm  nghiêm trọng trong xử lý vụ án.

    Người bị kết án, cơ quan, tổ chức và mọi cá nhân có quyền phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật và thông báo cho người có thẩm quyền kháng nghị.

Đối tượng của thủ tục giám đốc thẩm?

    là các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  1. Kết luận trong bản án, quyết định của Tòa án không phù hợp với tình tiết khách quan của vụ án
  2. Có vi phạm nghiêm trọng trong thủ tục tố tụng trong điều tra, truy tố, xét xử dẫn đến sai lầm nghiêm trọng trong giải quyết vụ việc
  3. Có sai lầm nghiêm trọng trong việc áp dụng pháp luật.

Người có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm

  • Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp cao; bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án khác khi xét thấy cần thiết, trừ quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
  • Chánh án Tòa án quân sự trung ương, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự trung ương có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án quân sự cấp quân khu, Tòa án quân sự khu vực.
  • Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện trong phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ.

Thời hạn kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm 

  • Việc kháng nghị theo hướng không có lợi cho người bị kết án chỉ được tiến hành trong thời hạn 01 năm kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật
  • Việc kháng nghị theo hướng có lợi cho người bị kết án có thể được tiến hành bất cứ lúc nào, cả trong trường hợp người bị kết án đã chết mà cần minh oan cho họ.
  • Việc kháng nghị về dân sự trong vụ án hình sự đối với đương sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Thủ tục thông báo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật cần xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm: Theo điều 374 BLTTHS 2015 thì:

“1. Khi phát hiện vi phạm pháp luật trong bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì người bị kết án, cơ quan, tổ chức, cá nhân thông báo bằng văn bản hoặc trình bày trực tiếp với người có thẩm quyền kháng nghị hoặc với Tòa án, Viện kiểm sát nơi gần nhất kèm theo chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có).”

    Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn.Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

    Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

    Trân trọng ./.

Liên kết ngoài tham khảo:

Luật sư tư vấn hình sự

Kiến thức luật hình sự

Hỏi đáp luật hình sự

Văn bản pháp luật hình sự

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………