Thủ tục để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp 2018

Thủ tục để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp 2018Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp2 Nội dung tư vấn về NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp2.1      1. Hồ sơ để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp2.1.1   […]

Thủ tục để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp 2018
Đánh giá bài viết

NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

Kiến thức của bạn: 

     NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

Kiến thức của luật sư:

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

     1. Hồ sơ để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

     Để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần chuẩn bị một bộ hồ sơ gồm những giấy tờ sau đây:

     – Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 
    – Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: 
     + Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; 
     + Quyết định thôi việc; 
     + Quyết định sa thải; 
     + Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; 
     + Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. 
     Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó. 
     – Sổ bảo hiểm xã hội. 

NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp

     2. Thủ tục để NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp theo quy định hiện nay

     – Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm do cơ quan quản lý nhà nước về việc làm thành lập.

     – Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm xem xét, trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi theo đường bưu điện thì ngày nhận hồ sơ được tính là ngày chuyển đến ghi trên dấu bưu điện. 

     – Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp được trung tâm dịch vụ việc làm gửi: 01 bản đến Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh) để thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người lao động; 01 bản đến người lao động được hưởng trợ cấp thất nghiệp. Quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thực hiện theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. 

     – Về chi trả trợ cấp thất nghiệp cho NLĐ:

     – Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp; 
     – Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về NLĐ được chi trả trợ cấp thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn quốc xin chân thành cảm ơn.