Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định

Trình tự, thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở bao gồm 04 bước như trên, cơ quan ...

Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất

Câu hỏi của bạn về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất :

      Chào Luật sư, tôi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp tôi về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở.

      Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất :

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất :

2. Nội dung kiến thức về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất :

     Chuyển mục đích sử dụng đất là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

     Thực tế hiện nay, các vấn đề về thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đang được nhân dân quan tâm rất nhiều trong đó có chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở.

     Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về câu hỏi của bạn như sau:

2.1. Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất

     Tại Điều 52 Luật đất đai 2013 quy định:

Điều 52: Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

     Như vậy, chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

     Tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 quy định:

     Điều 57: Chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

… d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

     Đất ở là một loại trong đất phi nông nghiệp. Vì vậy, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013.

Chuyển mục đích sử dụng đất

2.2. Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Theo Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành chi tiết một số điều Luật đất đai 2013 quy định về Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất:

     Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

     Tại khoản 1 điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, người sử dụng đất chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở (Theo mẫu)
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     Bước 2: Nộp hồ sơ

     Nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai

     Bước 3:Tiếp nhận và xử lý

     – Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ.

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian không quá 03 ngày làm việc phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

     – Nếu hồ sơ đủ, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

  • Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ;
  • Xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
  • Trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;
  • Chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 4: Trả kết quả

     Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu.

     Thời hạn giải quyết:

  • Không quá 15 ngày 

     Kết luận: Thủ tục đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở bao gồm 04 bước như trên, cơ quan có thẩm quyền giải quyết là Phòng Tài nguyên và Môi trường, thời hạn giải quyết không quá 15 ngày làm việc.

Một số bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về Chuyển mục đích sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./

Chuyên viên: Ngọc Hải