Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành

5 / 5 ( 1 vote ) THỦ TỤC CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH Kiến thức của bạn:        Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành. Câu trả lời của luật sư: Căn cứ pháp lý: Luật Công chứng năm 2014 Thông tư […]

THỦ TỤC CÔNG CHỨNG BẢN DỊCH THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH

Kiến thức của bạn:

       Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành.

Câu trả lời của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung kiến thức: Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

  • Hồ sơ yêu cầu công chứng

     – Phiếu yêu cầu công chứng

     – Bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch

     – Bản sao giấy tờ tùy thân của người yêu cầu công chứng

  • Thủ tục công chứng

   Bước 1: Người yêu cầu công chứng chuẩn bị các giấy tờ nêu trên, nộp 1 bộ hồ sơ tại trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng.

   Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch, kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng.

   Bước 3: Công chứng viên giao bản chính giấy tờ, văn bản cần dịch cho người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức mình thực hiện.

     Việc dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt để công chứng phải do người phiên dịch là cộng tác viên của tổ chức hành nghề công chứng thực hiện. Cộng tác viên phải là người tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc đại học khác mà thông thạo thứ tiếng nước ngoài đó. Cộng tác viên phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức hành nghề công chứng về tính chính xác, phù hợp của nội dung bản dịch do mình thực hiện.

   Bước 4: Người phiên dịch phải ký vào từng trang của bản dịch trước khi công chứng viên ghi lời chứng và ký vào từng trang của bản dịch.

  • Thời hạn giải quyết hồ sơ: Không quá 02 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ; đối với hợp đồng, giao dịch có nội dung phức tạp thì thời hạn công chứng có thể kéo dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.
  • Phí công chứng: 10 nghìn đồng/trang với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người yêu cầu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng/trang đối với trang thứ nhất, trang thứ 2; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng/trang nhưng mức thu tối đa không quá 200 nghìn đồng/bản.

      Còn thù lao công chứng do tổ chức hành nghề công chứng xác định nhưng không vượt quá mức trần thù lao công chứng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

     

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về Thủ tục công chứng bản dịch theo quy định pháp luật hiện hành,  quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn công chứng 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

       Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.