Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định

Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất...Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu,...

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất 

Câu hỏi của bạn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

     Tôi có mảnh đất có diện tích 1500m2 đất trồng lúa. Hiện tại tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất dùng để nuôi trồng thủy hải sản. Tôi xin hỏi: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

     Chào bạn! Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

     Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là một thủ tục khá phổ biến nhất là đối với hộ gia đình, cá nhân. Nội dung quy định về việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất được quy định cụ thể trong luật, bao gồm các nội dung như sau:

2.1. Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất: 

     Căn cứ theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định về căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cụ thể như sau:

 

Điều 52. Căn cứ để giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

     Theo quy định của pháp luật người sử dụng đất được thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và đất được chuyển mục đích sử dụng phải thuộc kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở địa phương và đúng với nhu cầu sử dụng đất.

     Căn cứ vào khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước:

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

     Theo điểm a khoản 1 quy định trên thì bạn chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nuôi trồng thủy sản thuộc vào trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Chuyển mục đích sử dụng đất

2.2.Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đối với trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

     Nội dung cụ thể căn cứ vào Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất thì trình tự, thủ tục diễn ra như sau:

     Bước 1: Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến Phòng tài nguyên và môi trường. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian quy định cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     Bước 2: Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

     Bước 3: Phòng Tài nguyên và Môi trường trao quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sau khi cá nhân thực hiện nghĩa vụ tài chính.

2.3. Thành phần hồ sơ

     Hồ sơ xin đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 30/2014/ TT-BTNMT:

  • Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất theo mẫu quy định
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2.4. Thời hạn giải quyết

     Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất là không quá 15 ngày.

     Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất được tính từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Thời gian này không bao gồm thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất, thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

     Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

     Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện đối với từng loại thủ tục quy định tại Điều này được tăng thêm 15 ngày.

     Trên đây là các trường hợp khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước và các trình tự thủ tục phải thực hiện để chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Nguyễn Thái