Thủ tục cấp lại sổ đỏ theo luật Đất đai 2013 l

Thủ tục cấp lại sổ đỏ theo luật Đất đai 2013, quy định của pháp luật, thủ tục cấp lại sổ đỏ, trình tự thủ tục, hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận....

Thủ tục cấp lại sổ đỏ 

Câu hỏi của bạn về thủ tục cấp lại sổ đỏ:

     ” Thưa luật sư tôi có câu hỏi muốn được hỏi luật sư như sau:

     Mất sổ đỏ có được cấp lại không? Pháp luật quy định như thế nào về vấn đề này?

     Xin chân thành cảm ơn!”

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục cấp lại sổ đỏ:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục cấp lại sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục cấp lại sổ đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục cấp lại sổ đỏ:

2. Nội dung tư vấn về thủ tục cấp lại sổ đỏ 

2.1. Quy định của pháp luật về cấp lại sổ đỏ

     Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đất đai quy định về việc cấp lại Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng do bị mất như sau:

     Bước 1:  Khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất Gi ấy chứng nhận. Ủy ban Nhân dân niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại Ủy ban Nhân dân cấp xã trừ trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn.

     Bước 2: Sau 30 ngày, kể từ ngày niêm yết thông báo mất giấy chứng nhận tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã đối với trường hợp của hộ gia đình

     Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; trích lục bản đồ hoặc trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chưa có bản đồ địa chính lập hồ sơ trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại Điều 37 của Nghị định này ký quyết định hủy Giấy chứng nhận bị mất, đồng thời ký cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Thủ tục cấp lại sổ đỏ

2. Thủ tục cấp lại sổ đỏ

     2.1. Trình tự thủ tục 

     Bước 1: Nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo

     Bước 2: Sau khi nhận đơn, cán bộ địa chính cấp xã phải xác định số và sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất. Sau đó chuyển đơn lên Phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND quận, huyện và niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

     Bước 3: Nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới

     2.2. Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

     Theo quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT thì hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:

  • Đơn đề nghị cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Giấy xác nhận của Ủy ban Nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy trong thời gian 15 ngày đối với hộ gia đình và cá nhân
  • Giấy tờ chứng minh đã đăng tin 03 lần trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương về việc mất Giấy chứng nhận
  • Trường hợp mất Giấy chứng nhận do thiên tai, hỏa hoạn phải có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đó.

     2.3. Thẩm quyền

    Theo khoản 2 Điều 60 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì nơi tiếp nhận và giải quyết hồ sơ là Văn phòng đăng ký đất đai. Nơi chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

     2.4. Thời hạn

     Căn cứ theo quy định tại điểm q Khoản 2 Điều 61 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại Khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP, thời gian cấp lại sổ đỏ bị mất là không quá không quá 10 ngày.

     Bài viết liên quan:

     Để được tư vấn chi tiết về thủ tục cấp lại sổ đỏ theo luật Đất đai 2013, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.