Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được thực hiện như thế nào?

Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được thực hiện như thế nào?, heo quy định trên thì phương tiện điện tử phải được thu giữ kịp thời, đầy đủ

Thu thập dữ liệu điện tử

Câu hỏi của bạn về thu thập dữ liệu điện tử

     Chào Luật sư! tôi có một câu hỏi mong nhận được sự giải đáp, Xin cho biết thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được thiện như thế nào?

Câu trả lời của Luật sư về thu thập dữ liệu điện tử

   Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thu thập dữ liệu điện tử, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thu thập dữ liệu điện tử như sau:

1. Căn cứ pháp lý về quy định về thu thập dữ liệu điện tử

2. Nội dung tư vấn về thu thập dữ liệu điện tử

Thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử là một trong số các công việc cần phải thực hiện trong quá trình truy cứu trách nhiệm của người phạm tội. Đây là khâu quan trọng trong việc xác định tội danh. Việc tiến hành thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Nội dung chi tiết được chúng tôi tư vấn dưới đây:

2.1. Dữ liệu điện tử là gì

Bộ luật tố tụng hình sự 2015 định về dữ liệu điện tử, trong đó được hiểu như sau:

Điều 99. Dữ liệu điện tử

1. Dữ liệu điện tử là ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự được tạo ra, lưu trữ, truyền đi hoặc nhận được bởi phương tiện điện tử.

2. Dữ liệu điện tử được thu thập từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông, trên đường truyền và các nguồn điện tử khác.

3. Giá trị chứng cứ của dữ liệu điện tử được xác định căn cứ vào cách thức khởi tạo, lưu trữ hoặc truyền gửi dữ liệu điện tử; cách thức bảo đảm và duy trì tính toàn vẹn của dữ liệu điện tử; cách thức xác định người khởi tạo và các yếu tố phù hợp khác.[/symple_box]

Trong quá trình giải quyết vụ án hình sự, việc thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử phải được thực hiện theo quy định pháp luật tố tụng hình sự. Cụ thể được ghi nhận như sau:

Thu thập dữ liệu điện tử

2.2. Thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử 

Thu thập phương tiện, dữ liệu điện tử là thủ tục rất quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án. Đây được coi là khâu thu thập chứng cứ và chứng minh sự có tội/vô tội của người phạm tội. Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về việc thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử tại điều 107 như sau:

Điều 107. Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử

1. Phương tiện điện tử phải được thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng và niêm phong ngay sau khi thu giữ. Việc niêm phong, mở niêm phong được tiến hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp không thể thu giữ phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sao lưu dữ liệu điện tử đó vào phương tiện điện tử và bảo quản như đối với vật chứng, đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu điện tử mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã sao lưu và cơ quan, tổ chức, cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

2. Khi thu thập, chặn thu, sao lưu dữ liệu điện tử từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên đường truyền, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án.

3. Khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử.

4. Việc phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử chỉ được thực hiện trên bản sao; kết quả phục hồi, tìm kiếm, giám định phải chuyển sang dạng có thể đọc, nghe hoặc nhìn được.

5. Phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được bảo quản như vật chứng theo quy định của Bộ luật này. Khi xuất trình chứng cứ là dữ liệu điện tử phải kèm theo phương tiện lưu trữ dữ liệu hoặc bản sao dữ liệu điện tử.

     Theo quy định trên thì phương tiện điện tử phải được thu giữ kịp thời, đầy đủ, mô tả đúng thực trạng và niêm phong ngay sau khi thu giữ. Việc niêm phong, mở niêm phong được tiến hành theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp không thể thu giữ phương tiện lưu trữ dữ liệu điện tử thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng sao lưu dữ liệu điện tử đó vào phương tiện điện tử và bảo quản như đối với vật chứng, đồng thời yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan lưu trữ, bảo toàn nguyên vẹn dữ liệu điện tử mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng đã sao lưu và cơ quan, tổ chức, cá nhân này phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

     Một lưu ý là khi thu thập, chặn thu, sao lưu dữ liệu điện tử từ phương tiện điện tử, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc trên đường truyền, cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiến hành phải lập biên bản và đưa vào hồ sơ vụ án.

     Đồng thời khi nhận được quyết định trưng cầu giám định của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì cá nhân, tổ chức có trách nhiệm thực hiện phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử. Việc phục hồi, tìm kiếm, giám định dữ liệu điện tử chỉ được thực hiện trên bản sao; kết quả phục hồi, tìm kiếm, giám định phải chuyển sang dạng có thể đọc, nghe hoặc nhìn được.

     Phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử được bảo quản như vật chứng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Khi xuất trình chứng cứ là dữ liệu điện tử phải kèm theo phương tiện lưu trữ dữ liệu hoặc bản sao dữ liệu điện tử.

      Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về Thu thập phương tiện điện tử, dữ liệu điện tử quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.