Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật5 (100%) 1 vote Xem mục lục của bài viết1 Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật2 Câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật3 Câu trả lời về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật3.1 […]

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật
5 (100%) 1 vote

Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

Câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     Công ty tôi quyết định lập một địa điểm kinh doanh, vậy về phía pháp luật tôi phải làm những gì?

Câu trả lời về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật như sau:

  1. Căn cứ pháp lý về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     2. Nội dung về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     2.1. Hồ sơ Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

địa điểm kinh doanh

Thủ tục thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     Địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 

  • Mã số doanh nghiệp; 
  • Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp hoặc tên và địa chỉ chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh được đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở); 
  • Tên, địa chỉ địa điểm kinh doanh; 
  •  Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh; 
  • Họ, tên, nơi cư trú, số Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh; 
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc họ, tên, chữ ký của người đứng đầu chi nhánh đối với trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh”.

     2.2. Trình tự xử lý Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     Khi nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để yêu cầu mã số địa điểm kinh doanh.

     Trong thời hn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

     2.3. Xử lý hành vi thông báo chậm hoặc không Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật

     Quá thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định lập địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp không gửi thông báo hoặc chậm thông báo lập địa điểm kinh doanh đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt địa điểm kinh doanh thì sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật về vi phạm quy định về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

     Bài viết tham khảo:

 Để được tư vấn chi tiết về Thông báo lập địa điểm kinh doanh theo pháp luật, quý khách vui lòng liên hệ tới  Tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về  Email:lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc  xin chân thành cảm ơn.