Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015.

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015.Đánh giá bài viết Kiến thức của bạn: Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015. Câu trả lời: – Căn cứ pháp lý: + Luật tố tụng hành chính 2015 + Luật khiếu […]

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015.
Đánh giá bài viết

Kiến thức của bạn:

Thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính theo luật tố tụng hành chính 2015.

Câu trả lời:

– Căn cứ pháp lý:

+ Luật tố tụng hành chính 2015

+ Luật khiếu nại 2011

– Nội dung tư vấn

  • Khái niệm thời hiệu khởi kiện

Theo khoản 1, Điều 116 Bộ luật tố tụng hành chính 2015 thì thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà cơ quan, tổ chức, cá nhân được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án hành chính bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc mất quyền khởi kiện.

  • Thời hiệu khởi kiện đối với từng trường hợp
  • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
  • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
  • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.
  • Trường hợp đương sự khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật cơ quan nhà nước , người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại thì thời hiệu khởi kiện được quy định như sau:

+ 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định, quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc quyết định giải quyết khiếu nại lần hai

+ 01 năm kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật mà cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền không giải quyết và không có văn ản trả lời cho người khiếu nại.

Thời hiệu khiếu nại được quy định tại Điều 9 Luật khiếu nại thì: “Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.”

  • Trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác làm cho người khởi kiện không khởi kiện được trong thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 116, luật tố tụng hành chính này thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiện khởi kiện.

Sự kiện bất khả kháng hay trở ngại khách quan, theo khoản 13, 14 điều 3 Luật tố tụng hành chính 2015 được hiểu là:

“13. Trở ngại khách quan là những trở ngại do hoàn cảnh khách quan tác động làm cho người có quyền, nghĩa vụ không thể biết về việc quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm hoặc không thể thực hiện được quyền hoặc nghĩa vụ của mình.

14. Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.”

– Các quy định của Bộ luật dân sự về cách xác định thời hạn, thời hiệu được áp dụng trong tố tụng hành chính.

     Luật Toàn Quốc hi vọng những gì chúng tôi tư vấn trên sẽ giúp khách hàng lựa chọn được phương án tốt nhất giải quyết vấn đề của mình. Còn bất cứ vướng mắc gì quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật lao động miễn phí 24/7: 19006178 để gặp luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc qua emaillienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ giải đáp các vướng mắc đó cho bạn. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được ý kiến đóng của mọi người dân để chúng tôi ngày một hoàn thiện mình hơn.

     Xin chân thành cám ơn sự đồng hành của quý khách!