Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyệnĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện2 Nội dung tư vấn về thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn […]

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện
Đánh giá bài viết

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

Kiến thức của bạn:

  • Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động

Nội dung tư vấn về thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

      1. Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

     Điều 15 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện như sau: 

      Thứ nhất: Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện là 5 năm. Trước khi hết hạn Giấy chứng nhận trong vòng 60 ngày, Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện nếu còn tiếp tục hoạt động phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền tiến hành thẩm định lại. Nếu kết quả thẩm định đạt yêu cầu theo quy định thì Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện được cấp Giấy chứng nhận mới. Thời hạn và trình tự thẩm định lại áp dụng như đối với thẩm định lần đầu.

     Thứ hai: Trong trường hợp Giấy chứng nhận bị hỏng, mất; Tổ chức hoạt động dịch vụ huấn luyện làm văn bản giải trình gửi cơ quan đã cấp để được cấp lại.

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

Thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

     2. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện

     Điều 16 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH công tác huấn luyện an toàn lao động vệ sinh lao động quy định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện như sau: 

     Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện bị thu hồi trong các trường hợp sau:

     Thứ nhất: Không bảo đảm điều kiện huấn luyện như đã đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện hoặc tổ chức khóa huấn luyện nhưng không bảo đảm các điều kiện cần thiết theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

     Thứ hai: Liên tiếp 2 lần không báo cáo định kỳ theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Thông tư này.

     Thứ ba: Hết thời hạn đình chỉ hoạt động huấn luyện theo quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền mà không khắc phục các vi phạm dẫn đến bị đình chỉ hoạt động.

     Thứ tư: Bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính 03 lần đối với 01 hành vi hoặc 03 lần trong vòng một năm.

     Thứ năm: Tiến hành hoạt động huấn luyện trong thời gian bị cơ quan có thẩm quyền quyết định đình chỉ hoạt động.

     Thứ sáu: Giả mạo hoặc khai man các tài liệu trong hồ sơ cấp, cấp lại, bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận.

     Thứ bảy: Không tổ chức huấn luyện nhưng vẫn cấp Chứng nhận, Chứng chỉ huấn luyện.

     Thứ tám: Sửa chữa nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện.

    Để được tư vấn về thời hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện chi tiết về bảo hiểm quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Xin chân thành cảm ơn./