Theo quy định pháp luật vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?

Theo quy định pháp luật vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu2 Nội dung tư vấn về vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu3      1. Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?3.1     […]

Theo quy định pháp luật vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?
Đánh giá bài viết

Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu

Kiến thức của bạn:

  • Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc

Nội dung tư vấn về vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu

     1. Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu?

     Điều 3 Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc quy định vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu:

    Thứ nhất: Nhãn thuốc phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo ri các chi tiết, các phần của hàng hóa.

    Thứ hai: Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.

     Thứ ba: Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc là một phần không thể tách rời của nhãn thuốc và được chứa trong bao bì ngoài của thuốc. Trường hợp thuốc không có bao bì ngoài, tờ hướng dẫn sử dụng phải được in hoặc gắn trên bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu

Vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu

     2. Kích thước nhãn, kích thước của chữ và số trên nhãn thuốc

    Điều 4 Thông tư 01/2018/TT-BYT ghi nhãn thuốc nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc quy định kích thước nhãn, kích thước của chữ và số trên nhãn thuốc như sau: 

     Thứ nhất: Nhãn thuốc phải ghi được đầy đủ nội dung bắt buộc.

    Thứ hai: Kích thước của chữ và số phải bảo đảm đủ để đọc bằng mắt thường và kích thước của chữ và số thể hiện đại lượng đo lường thì phải tuân thủ quy định của pháp luật về đo lường;

     Thứ ba: Màu sắc của chữ, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, dấu hiệu, ký hiệu ghi trên nhãn hàng hóa phải rõ ràng. Đối với những nội dung bắt buộc theo quy định thì chữ, chữ số phải có màu tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.

     Thứ tư: Những nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn thuốc, nguyên liệu làm thuốc và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc phải được ghi bằng tiếng Việt, trừ một số nội dung được phép ghi bằng các ngôn ngữ khác có gốc chữ cái La tinh như:

  • Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thuốc dùng cho người trong trường hợp không có tên tiếng Việt;
  • Tên quốc tế hoặc tên khoa học kèm công thức hóa học, công thức cấu tạo của hóa chất, dược chất, tá dược, thành phần của thuốc;
  • Tên quốc tế hoặc tên khoa học của thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trong trường hợp không dịch được ra tiếng Việt hoặc dịch được ra tiếng Việt nhưng không có nghĩa;
  • Tên và địa chỉ doanh nghiệp nước ngoài có liên quan đến sản xuất hàng hóa.

     Để được tư vấn vấn chi tiết về vị trí nhãn thuốc được dán ở đâu quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.