Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo quy định

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo quy địnhĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai2 Nội dung tư vấn về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai3      1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai 3.1 […]

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo quy định
Đánh giá bài viết

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Kiến thức của bạn:

  • Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

     1. Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai 

     Khoản 1 Điều 18 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai như sau:

    Thứ nhất: Bệnh viện đa khoa có khoa phụ sản hoặc bệnh viện chuyên khoa phụ sản đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh: được cấp giy chứng nhận nghỉ dưng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa;

    Thứ hai: Bệnh viện đa khoa đã được cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và Hội đồng Giám định y khoa được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai do phải điều trị các bệnh lý toàn thân;

    Thứ ba: Người hành nghề làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nêu trên được ký giấy chứng nhận nghỉ dưng thai do phải điều trị các bệnh lý sản khoa và bệnh lý toàn thân theo phân công của người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

     Thứ tư: Việc chứng nhận nghỉ dưỡng thai do phải điều trị các bệnh lý toàn thân phải dựa trên cơ sở kết quả hội chẩn các chuyên khoa có liên quan đến tình trạng bệnh lý của người bệnh.

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

     2. Thủ tục cấp giấy chng nhận nghỉ dưỡng thai

    Khoản 3 Điều 18 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định thủ tục cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai như sau:

    Thứ nhất: Giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đã nghỉ việc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

    Thứ hai: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này đối với đối tượng là lao động nữ mang thai đang đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong trường hợp điều trị ngoại trú;

    Thứ ba: Biên bản giám định y khoa thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 52/2016/TT-BYT đối với trường hợp do Hội đồng Giám định y khoa cấp;

    Thứ tư: Giấy ra viện theo mu quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này.

     Thứ năm: Trường hợp giám định đ nghỉ dưng thai thì trong biên bản bản giám định y khoa phải mô tả cụ thể về tình trạng sức khỏe hoặc ghi tên bệnh. Trường hợp mc bệnh cần cha trị dài ngày thì ghi mã bệnh; trường hợp chưa có mã bệnh thì ghi đầy đủ tên bệnh. Việc ghi mã bệnh và tên bệnh thực hiện theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành danh mục bệnh dài ngày.

    Thời hạn nghỉ dưỡng thai thực hiện theo kết luận của Hội đồng Giám định y khoa: Việc quyết định số ngày nghỉ phải căn cứ vào tình trạng sức khỏe của người bệnh nhưng tối đa không quá 30 ngày cho một lần cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai.

     Việc ghi ngày bắt đầu được nghỉ phải trùng với ngày người bệnh đến khám.

    Ví dụ: Ngày khám là ngày 13 tháng 7 năm 2018 và phải nghỉ 30 ngày thì tại phần số ngày nghỉ để điều trị bệnh ghi là 30 ngày và ghi rõ là từ ngày 13 tháng 7 năm 2018 đến ngày 11 tháng 8 năm 2018).

    Biên bản giám định y khoa để nghỉ dưỡng thai chỉ có giá trị trong việc giải quyết hưởng chế độ ốm đau và thai sản.

     Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghĩ dưng thai. Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chng nhận nghỉ dưỡng thai đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định.

     3. Cấp lại giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai

     Khoản 6 Điều 18 Thông tư 56/2017/TT-BYT hướng dẫn luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động quy định cấp lại giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai như sau:

     Thứ nhất: Trường hợp bị mt giấy chứng nhận nghỉ dưng thai trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai:

     a) Người đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai phải làm đơn đề nghị cấp bản sao giấy chng nhận nghỉ dưỡng thai và gửi cho đơn vị nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai bị mất;

     b) Trong thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp bản sao giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, đơn vị nơi đã cấp giấy chứng nhận nghỉ dưng thai có trách nhiệm cấp lại bản sao giấy chứng nhận nghỉ dưng thai.

     Thứ hai: Trường hợp bị mất giấy chứng nhận nghỉ dưng thai trong thời hạn từ ngày làm việc thứ 06 kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai: phải thực hiện lại từ đầu thủ tục đề nghị cấp giấy giấy chng nhận nghỉ dưỡng thai.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ dưỡng thai, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.