Tải Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC mới nhất

Tải Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC mới nhất5 (100%) 1 vote Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC      Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng […]

Tải Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC mới nhất
5 (100%) 1 vote

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

     Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam.

BỘ CÔNG AN – BỘ QUỐC PHÒNG – TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO – VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2018

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

QUY ĐỊNH VỀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ GIAM GIỮ VỚI CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG VÀ VIỆN KIỂM SÁT CÓ THẨM QUYỀN KIỂM SÁT QUẢN LÝ, THI HÀNH TẠM GIỮ, TẠM GIAM

n cứ Bộ luật Tố tụng hình sự ngày 27 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 06 năm 2015;

Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Chánh án Tòa án nhân dân ti cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao liên tịch ban hành quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ với cơ quan có thm quyn tiến hành tố tụng và Viện kim sát có thẩm quyền kim sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh

Thông tư liên tịch này quy định về quan hệ phối hợp giữa cơ sở giam giữ trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân với cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong việc thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan, người có thẩm quyền quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Cơ quan Điều tra, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan Điều tra.

3. Cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động Điều tra.

4. Viện kiểm sát, người có thẩm quyền thuộc Viện kiểm sát có thẩm quyền tiến hành tố tụng và Viện kiểm sát có thẩm quyền kiểm sát quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

5. Tòa án, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thuộc Tòa án.

6. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Việc phối hợp phải bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 4 của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam.

2. Việc phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật.

3. Việc phối hợp phải bảo đảm chủ động, thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời, tạo Điều kiện hỗ trợ nhau thực hiện tốt nhiệm vụ.

4. Việc phối hợp phải bảo đảm chế độ bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

……………………………………………

     Bạn có thể tải Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC: Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC

     Để được tư vấn vấn chi tiết Thông tư liên tịch 01/2018/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật 24/7: 19006500  để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Hy vọng đây sẽ là kênh tư vấn hiệu quả nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.