Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020. Đơn được ban hành kèm thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH. Gọi 19006500 để được hỗ trợ

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP 2020

      Hiện nay có rất nhiều người lao động đang rơi vào tình trạng thất nghiệp và muốn hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên hầu hết người lao động đang chưa biết tìm kiếm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp ở đâu. Đối với đơn đề nghị hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp Bộ Lao Động Thương binh và Xã hội đã ban hành mẫu số 03 ban hành kèm thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH.

1. Tải mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu số 03

Ban hành kèm theo Thông t­ư số 28/2015/TT-BLĐTBXH

ngày 31 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Th­ương binh và Xã hội

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP

            Kính gửi: Trung tâm Dịch vụ việc làm ………………………….

Tên tôi là:.……..…..…. sinh ngày …… /……./…… Nam o,  Nữ o

Số chứng minh nhân dân: ………………………………………………..………..

Ngày cấp: ……/……../….…. nơi cấp:………………………….….…………

Số sổ BHXH: …………………..……………………………………..………

Số điện thoại:…………..…Địa chỉ email (nếu có)…………………….……

Dân tộc:…………………………. Tôn giáo:………………………………..…

Số tài khoản (ATM nếu có)……….… tại ngân hàng:………………………

Trình độ đào tạo:………………………………………….…………………….

Ngành nghề đào tạo:………………………………………………..……………

Nơi thường trú (1):………………………………………..………………..

Chỗ ở hiện nay (2):…………………..……………….…………..………..

Ngày …../……/……, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với (tên đơn vị)…………………………………………..tại địa chỉ:…………………………

Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………..……

……………………………………………………………………………

Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc:……………………

Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp…………………………..tháng.

Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM):…………………………….…………………………….…………….

Kèm theo Đề nghị này là (3)………………………………………………………….. và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.

Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

 .………, ngày ……. tháng ….. năm ……..

 Người đề nghị

  (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại đây:

Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

(1,2) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, sóc.

(3) Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; Quyết định thôi việc; Quyết định sa thải; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

 Bài viết tham khảo: 

     Để được tư vấn mẫu đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương