Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang: Ban hành kèm theo Thông tư số: 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

Mẫu số: 54   

BH theo TT số 61/2017/TT-BCA

ngày 14/12/2017       

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

 

Hồi ………. giờ …………   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại ……………………..

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ………………………………………………………….. Chức vụ ………………………………….            

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………

Căn cứ Điều 111, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với(1):

Họ tên: ………………………………………………………………………………….. Giới tính:………….                

Tên gọi khác: ……………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………… tại:……………………………………………          

Quốc tịch: ……………………………..; Dân tộc: ……………………..; Tôn giáo:………………………                

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:……………………………………………………………………………                

cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………………

Nơi cư trú: …………………………………………………………………………………………………………

Tóm tắt nội dung sự việc, hành vi phạm tội quả tang và diễn biến quá trình bắt như sau(2):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Lời khai của người phạm tội (Chú ý ghi số điện thoại mà họ đã sử dụng trước khi bị bắt quả tang): 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Lời khai của người bị hại (Chú ý ghi số điện thoại để liên hệ khi cần thiết):

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Lời khai của người làm chứng/người chứng kiến (Chú ý ghi số điện thoại để liên hệ khi cần thiết): 

………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có):

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

Thái độ chấp hành của người bị bắt:

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Tình trạng sức khỏe người bị bắt(3):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Việc bắt người phạm tội quả tang kết thúc vào hồi ………. giờ ……… ngày …….. tháng …… năm…….  

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

 

NGƯỜI BỊ BẮT

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI BỊ HẠI

(Nếu có)

 

NGƯỜI LÀM CHỨNG

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

Bạn có thể tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang theo đường link dưới đây:

     >>> Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Hướng dẫn kê khai biên bản bắt người phạm tội quả tang

(1)  Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên, sau đó ghi tóm tắt diễn biến, nội dung sự việc, lời khai của từng người bị bắt và những đồ vật, tài liệu thu giữ; nếu là đồ vật, tài liệu cần niêm phong thì phải niêm phong tại chỗ và ghi vào biên bản.

(2)  Nếu vụ việc có hiện trường thì phải bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật.

(3) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh  lý.

     Để được tư vấn chi tiết về biên bản bắt người phạm tội quả tang, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hình sự 24/7: 19006500 hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ email: lienhe@luattoanquoc.com.

    Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.