Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang: Ban hành kèm theo Thông tư số: 119/2021/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

1. Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang được quy định tại đâu?

Mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang trước đây được quy định là mẫu số 54 ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/2/2022 Thông tư này đã hết hiệu lực. Hiện nay, các biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự được quy định tại Thông tư 119/2021/TT-BCA. Trong đó mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang là mẫu số 69 ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BẮT NGƯỜI PHẠM TỘI QUẢ TANG

         

Hồi ………. giờ …………   ngày……… tháng ………   năm ………………. tại ……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: ……………………………………………………. Chức danh………………………………………… thuộc Cơ quan…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Ông/bà: ………………………………………………………………………………………………………………………….             

Ông/bà: …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Căn cứ Điều 111, Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với(1):

Họ tên: ……………………………………………………………………………………….. Giới tính: …………………..     

Tên gọi khác: …………………………………………………………………………………………………………………

Sinh ngày ………… tháng ……….. năm ………………… tại:…………………………………………………………

Quốc tịch: …………………………………………; Dân tộc: …………………………..; Tôn giáo: …………………

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………………………………..              

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………………………………………cấp ngày………… tháng ………… năm ………………. Nơi cấp: ………………………………

Nơi thường trú: ……………………………………………………………………………………………………………..

Nơi tạm trú: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………………………….

1. Tóm tắt nội dung, hành vi phạm tội quả tang (2) (lý do phát hiện, thời gian bắt người phạm tội quả tang; nội dung phạm tội quả tang, tang vật…): ………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(1)  Trường hợp có nhiều người phạm tội quả tang thì ghi lần lượt nhân thân từng người theo yêu cầu trên.

(2)  Nếu vụ việc có hiện trường thì phải bảo vệ hiện trường và tổ chức khám nghiệm hiện trường theo quy định của pháp luật.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Lời khai của người phạm tội (3) (ghi tóm tắt nội dung phạm tội):……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

(3) Trường hợp nhiều người phạm tội quả tang thì phải khi lời khai lần lượt từng người.

3. Lời khai của người bị hại: ……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Lời khai của người làm chứng/người chứng kiến: ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ (nếu có): …………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Thái độ của người bị bắt: ………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Tình trạng sức khỏe người bị bắt(4): ………………………………………………………………………………..

Việc bắt người phạm tội quả tang kết thúc vào hồi ………. giờ ……… ngày …….. tháng …… năm…….  

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây./.

NGƯỜI BỊ BẮT

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

 

NGƯỜI BỊ HẠI

(Nếu có)

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (Hoặc đại diện cơ quan/tổ chức)

 

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

 

 

(4) Sức khỏe bình thường hoặc có thương tích, bệnh  lý.

Bạn có thể tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang theo đường link dưới đây:

>>> Tải mẫu biên bản bắt người phạm tội quả tang

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về biên bản bắt người phạm tội quả tang:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về biên bản bắt người phạm tội quả tang mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.