Văn bản pháp luật

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Tải Quyết định số 1246/QĐ-BYT về kiểm thực ba bước

Quyết định số 1246/QĐ-BYT       Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Văn bản này được ban hành ngày 31 tháng 03 năm 2017. Ban hành kèm theo quyết định là Phụ lục gồm 3 biểu mẫu dành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống khi tiến hành kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn. Sau đây là

Xem tiếp »

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu về bảng giá đất

Quyết định 31/2018/QĐ-UBND tỉnh Lai Châu về bảng giá đất

QUYẾT ĐỊNH 31/2018/QĐ-UBND TỈNH LAI CHÂU         Hiện nay quyết định 31/2018/QĐ-UBND được ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Lai Châu. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2018 – 2022.   ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Xem tiếp »

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa về bảng giá đất

Quyết định 30/2014/QĐ-UBND tỉnh Khánh Hòa về bảng giá đất

QUYẾT ĐỊNH 30/2014/QĐ-UBND         Hiện nay quyết định 30/2014/QĐ-UBND được ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa xây dựng và trình hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua nhằm mục đích quy định về bảng giá đất tại tỉnh Khánh Hòa. Quyết định này được áp dụng tính giá đất trong thời gian 2015 – 2019.           ỦY BAN NHÂN DÂN           TỈNH KHÁNH HÒA                        ------- CỘNG HÒA

Xem tiếp »